Skip links

רישוי קייטנה:

יעוץ וליווי עד הוצאת רישיון לקייטנה (עסק) , יש להיערך מראש. על מנת לקבל רישוי קייטנה משרד החינוך, המגדיר באופן מפורט מהי קייטנה. הירשמו דרך מנהל חברה ונוער להשתלמויות למנהלי קייטנה ומלאו טופס רישוי קייטנה ועוד סידורים נוספים שיפורטו כאן. ואתם בדרך הנכונה!

חוק הקייטנות – טופס רישוי קייטנה משרד החינוך

כדי לעמוד בדרישות חוק הקייטנות (רישוי קייטנה ופיקוח), תש”ן-1990. ולוודא שמנהל הקייטנה צריך להיענות לתנאים הנדרשים,
שכולל מעבר השתלמות מקצועיות בניית התוכנית הערכית חינוכית של הקייטנה, בטיחות הפעילות החינוכית הן במבנה ובפעילויות החוץ.
בכפוף לכל דרישות החוק והחזקת כל האישורים שיהיו בעותק “קשיח” בידי מנהל הקייטנה.

רישוי קייטנות – הוצאת רישיון לקייטנה

משרד החינוך פועל בהתאם לחוזר מנכ”ל  המחייב כל קייטנה לפעול בהתאם למטרות החינוך הממלכתי, המשרד דורש לבדוק את תכנית החינוכית של הקייטנה, וכן אישור הסגל החינוכי, מנהליה והמדריכים שמשתתפים בה.

לצורך הוצאת רישיון לקייטנה, יש למלא את הטפסים הנדרשים לרישוי קייטנה הקשורים לתכנית החינוכית לתקנות תברואה ולהגברת הבטיחות.

שימו לב, ההרשמה מתבצעת באתר של משרד החינוך וחובה להירשם להשתלמויות למנהלי קייטנה באזור הפעלת הקייטנה שלכם בלבד.

רישוי קייטנות וכל מה שבינהם, הצטרפו אלינו ( - :

השתלמויות למנהלי קייטנות, רישוי קייטנות, רישוי קייטנה, אישור העסקת בגיר

מינהל חברה ונוער – מדינת ישראל, משרד החינוך

טפסים – רישוי ובטיחות | יועץ בטיחות בקייטנה

בקשה לקבלת אישור העסקה לבגיר מעל גיל 18 |קייטנה ומוסדות חינוך

כל קייטנה צריכה מנהל – התפיסה החינוכית של הקייטנה

מידע חיוני למנהלי קייטנות

מנהלי קייטנות יקרים, כל גוף המפעיל קייטנות חייב ברישוי עסק.

הוצאת רישוי קייטנה, השתלמויות למנהלי קייטנות ומחנות.

אם ברצונכם להפעיל קייטנה בקיץ הקרוב,

כדאי שתדעו שהתהליך אורך זמן ומתחיל כבר בחודש מרץ.

לפניכם, מידע חיוני וקישור למועדי ההשתלמויות למנהלי קייטנות העדכניות.

הפעילות לצורך רישוי קייטנות בפיקוח מנהל חברה ונוער  (בהתאם להנחיות משרד הבריאות).

הצעדים הראשונים מתחילים בהשתלמות למנהלי קייטנה באזורכם

קראו עוד אודות ארגון הקייטנות והצטרפו אלינו “יחד יוצרים שינוי” החזון שלנו

דילוג לתוכן