Skip links

השתלמויות למנהלי קייטנות, מועדי השתלמויות עבור רישוי קייטנות בקיץ.

רישוי קייטנות, מועדי השתלמויות למנהלי קייטנות 2024 מנהלי קייטנות, תנועות הנוער קייטנות פרטיות, הגנים וקייטנות בית הספר של החופש הגדול

מנהלי קייטנות יקרים, כל גוף המפעיל קייטנות חייב ברישוי עסק, בהוצאת רישוי קייטנה ובהשתלמויות מקצועיות. אם ברצונכם להפעיל קייטנה בקיץ הקרוב כדאי שתדעו שהתהליך אורך זמן ומתחיל כבר בחודש מרץ. כדי לסייע לכם, ריכזנו עבורכם את מועדי השתלמויות למנהלי קייטנות העדכניות לשנת 2024, של מנהל חברה ונוער לצורך רישוי קייטנות (בהתאם להנחיות משרד הבריאות).

הרשמה להשתלמויות מנהלי קייטנה – רישוי קייטנות 20204

שימו לב! המידע מתעדכן מעת לעת ע”פ פרסומי אגף מנהל חברה ונוער של משרד החינוך.
כמו כן, ייתכן שיתווספו אירועים חדשים. על כן חשוב להתעדכן בלינק המצורף. להרשמה להשתלמויות – לחצו כאן.
(בוצעו שינויים בממשק של משרד החינוך על כן, יש לבחור ויפתחו ההשתלמויות הקיימות, מועדים נוספים יעודכנו כל העת)

מעוניינים לקיים כנס גם אצלכם? פנו אלינו ונשמח לעזור.

מנהלי קייטנות, שימו לב! עודכן מספר הטלפון של מוקד התמיכה למשתמשי מערכת רישום הקייטנות. לכן, מספרו החדש הוא 6552*

בנוסף, דברים שחשוב לדעת! רישוי קייטנות – השתלמויות למנהלי קייטנה.

רישוי קייטנה מה חשוב לדעת

במידה שתתבצע הרשמה להשתלמות ללא הגעה אליה, לא תתאפשר הרשמה להשתלמות נוספת אלא באישור המפקח (במקרה כזה יש ליצור קשר עם רכז המחוז).

מנהל קייטנה יהיה רשאי להגיש בקשה לקיום קייטנה רק לאחר השתתפות בהשתלמות למנהלי הקייטנה.

פתיחת הקייטנה מותנית ברישוי קייטנה של מנהל החברה והנוער ורישיון עסק מהרשות המקומית.

לכן, הגשת בקשה לקייטנה תתאפשר 24 שעות לאחר אישור המפקחת .

מועדי השתלמויות מנהלי קייטנות לצורך קבלת רישוי קייטנות – קיץ 2024

מערכת רישוי קייטנות משמשת לביצוע תהליך מקוון להגשת בקשה לאישור חינוכי לקייטנות. המערכת מיועדת לכל מנהל קייטנה האמור לקיים קייטנה על פי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש”ן-1990.

הכניסה למערכת היא באמצעות שם משתמש וסיסמה הניתנת לכל מנהל קייטנה, לאחר שעבר השתלמות למנהלי קייטנות. כאן תוכלו להיכנס למערכת רישוי קייטנות וגם להסתייע בעזרי למידה לשימוש במערכת.

רישוי קייטנות: הסבר על המערכת להגשת בקשה לקייטנה והרשמה להשתלמות

 • מערכת הגשת בקשה לקייטנה תומכת בתהליך מתן אישור חינוכי לקייטנות או למחנות קיץ. המערכת מטפלת בכל שלבי התהליך, החל מהגשת הבקשה ועד להפקת האישור החינוכי. מנהל/ת קייטנה רשאי/ת להגיש בקשה לקיום קייטנה רק לאחר השתתפות בהשתלמות מינהל החברה והנוער. בעוד שעל כל מנהל/ת להירשם להשתלמות ולאשרר את הדוא”ל במהלך ההרשמה.
 • להרשמה להשתלמות לחצו על הכפתור הכתום “הרשמה להשתלמות מנהלי קייטנות ומחנות פנימייתיים” (אין צורך בהזדהות). 
 • להגשת בקשה לקייטנה לחצו על הכפתור הכתום “כניסה להגשת בקשה לקייטנה” (לאחר הזדהות).
 • לסיכום, מותר להגיש בקשה אחת בלבד למנהל/ת קייטנה לגבי אותם תאריכי קייטנה, למעט אשכולות גנים ברשויות מקומיות בלבד, הממלאים את סייעות האשכול באותה בקשה.

חומרי הדרכה לשימוש במערכת המקוונת

הודעות ועדכונים

 • מנהלי קייטנות, שימו לב! עודכן מספר הטלפון של מוקד התמיכה למשתמשי מערכת רישום הקייטנות. מספרו החדש הוא 6552*

רשימת בעלי תפקיד מפקחים ורפרנטים מנהלי תחום קייטנות במחוזות ובמטה

>> לתשומת לב מנהלי ומנהלות קייטנות ברשויות: יש לפנות ולהירשם באתר רישום הקייטנות אך ורק למחוז של משרד החינוך, שבתחומו הרשות שבה אמורים להתקיים הקייטנה או המחנה הפנימייתי שלכם. כאשר רק הם יכולים לטפל בכם! עבור פניות שיחרגו למחוזות אחרים, לא ניתן יהיה לתת להן מענה כלל.

מחוז​שם​תפקיד רוחב​טלפון נייד​טלפון במשרד​כתובת מייל
צפון​יגאל לוי​ממונה קייטנות במחוז​050-7771952073-3939726​igalle@education.gov.il​
​חיפה​יונתן אברה​ממונה קייטנות במחוז​050-9252682​073-3938131yonatanab@education.gov.il
​תל אביב​רננה רוזן​ממונה קייטנות במחוז​054-9367181​073-3936735​kaytanot.tlv@gmail.com
​מרכז​רעות ארליך​ממונה קייטנות במחוז054-7255313​073-3937128reuterllich35@gmail.com
​ירושלים-מנח”י​מנחם (מנה) חלפון​ממונה קייטנות במחוז​050-5651288​073-3934270​menahal@education.gov.il
​ירושלים-מנח”י​אסנת אזרף​מסייעת לממונה קייטנות המחוז, רפרנטית קייטנות מחוזית​050-6282350​073-3934620campjerusalem1@gmail.com
​דרום​מירי טימסיט​ממונה קייטנות במחוז​050-6289273​073-3935681miriti2@education.gov.il
​חרדי-ארצי​מאיר אסרףעדינה הורוביץ​מנהל חברה ונוער
מסייעת קייטנות במחוז
050-6282290
073-3934058
meiras@education.gov.il
kaitanot.charedi@gmail.com
​מטה המינהל בירושלים​מאיר אסא​מסייע למטה הקייטנות​052-3654412​052-3654412assameir12@gmail.com
מועדי השתלמויות קייטנות

סיוע טלפוני עבור תמיכה באתר של משרד החינוך

מוקד תמיכה לעזרה במערכת – 03-6906600

תמיכה בנושא סיסמאות בלבד – 03-9298888

תאריכי השתלמויות מנהלי קייטנות לצורך קבלת רישוי קייטנות – קיץ 2024/ קייטנות פסח

בעלי תפקידים בקייטנות – השתלמויות למנהלי קייטנות 2024

מנהל קייטנה: אדם שעל שמו הוצא הרישיון והאישור החינוכי לניהול הקייטנה. אחראי על הקייטנה ועל הפעלתה בהתאם להוראות כל דין ולאמור בחוזר מנכ”ל. מתוקף אחריותו עליו להיות נוכח במקום במשך כל זמן הפעילות. אולם, אם עליו להתלוות לפעילות מחוץ לתחום הקייטנה, עליו למנות לעצמו מחליף מצוות המדריכים הבוגרים.

נותן האישור החינוכי: מנהל מינהל החברה והנוער במשרד החינוך, סגנו או מנהל המינהל במחוז או המפקח על הקייטנות במחוז.

רישוי קייטנות תברואה וביטחון

רכז בטיחות, בריאות ותברואה: אדם שמונה בידי מנהל הקייטנה לרכז את הפעילות להבטחת הבטיחות, הבריאות והתברואה בקייטנה. בקייטנה שבה מעל ל-100 חניכים יהיה רכז בריאות ותברואה בנפרד מרכז הבטיחות. כאשר רכז הבטיחות בריאות ותברואה יכול לשמש אותו אדם.

רכז ביטחון: אדם שמונה בידי מנהל הקייטנה ואושר בידי קב”ט הרשות המקומית או קב”ט המחוז לרכז את הפעילות להבטחת הביטחון בקייטנה המונה מעל 100 חניכים.

יועץ בטיחות: יועץ בטיחות מקצועי, המוזמן לבדוק את הבטיחות הסביבתית במקום הקייטנה.

רישוי קייטנות סגלי הדרכה

מי הוא מדריך: אדם המופקד על קבוצת חניכים בקייטנה ונלווה אליהם במהלך כל שעות הפעילות.

מדריך בוגר: מדריך בן 18 ומעלה.

מורה מקצועי: אדם המלמד נושא מסוים בקייטנה (ציור, אמנות, מחול, דרמה, שחייה, רכיבה על סוסים וכדומה). המדריך המקצועי מגיע לקייטנה בפרקי זמן קצובים ומעביר פעילויות ייעודיות, מבלי להיות נוכח במשך כל שעות הפעילות.

מדריך ראשי: מדריך אחראי על נושא ההדרכה בקייטנה ועוזר למנהל בקייטנה המונה 150 חניכים ומעלה או בפנימייה המונה 100 חניכים ומעלה.

צוות הדרכה צעיר: בוגר כיתות י’-י”ב המשתלם בקורסי הדרכה של מינהל החברה והנוער או תנועות הנוער, וצובר ניסיון בהובלת והדרכת קבוצות של בני נוער.

יחד עם זאת, חניכים בקורס מד”צים שטרם סיימו את הקורס לא יועסקו כמדריכים מן המניין בשכר או בהתנדבות.

תרגילים למנהלי קייטנות – השתלמויות למנהלי קייטנות 2024

א. בטיחות בתכנון פעילויות קיץ – כרטיסיות עבודה

ב. בטיחות בתכנון פעילויות קיץ – כרטיסיות לתרגול

ג. בטיחות בתכנון פעילויות קיץ – כרטיסיות לתרגול – גירסה להדפסה

מצגות וחומרי הדרכה למנהלי קייטנות

בטיחות וביטחון בפעילויות הקיץ – מצגת למנהלי קייטנות

הנחיות בטיחות וביטחון בפעילויות חוץ בקייטנות קיץ, ותחקירי אירועים

אוגדן תחקירים מלמדים לפעילויות קיץ

ביטחון ובטיחות בקייטנות ובמפעלי קיץ השתלמויות למנהלי קייטנות 2024

הקיץ שלנו בטוח – אוסף דגשים למנהלי קייטנות שעלו מהשטח
בכל קייטנה חובה להציג למפקח המחוזי על הקייטנות אישור יועץ בטיחות לתקינות מבנה ומתקני הקייטנה, אישור קב”ט מוסדות חינוך רשותי ואישור משרד הבריאות בקייטנה המפעילה שירותי הסעדה.

במזג אוויר קיצוני המתאפיין בשרב כבד, בטמפרטורות גבוהות, בלחות נמוכה, ברוחות ובאובך, יש צורך בהתנהלות מיוחדת ויש לשים דגש על מניעת מצבים של התייבשות ומכות חום. לפרטים ראו פעילות בעומס חום כבד.
קווים מנחים להתנהלות בעומס חום כבד

במפעלי קיץ רישוי קייטנות מתנפחים ביטחון ובטיחות בקייטנות

 • מתקנים מתנפחים – הבהרה לתיקון בחוזר מנכ”ל שעדיין לא פורסם:
   נוהל הפעלת מתקנים מתנפחים נמצא בחוזר מנכ”ל פעילויות חוץ בית ספריות. הנוהל מאפשר פעילות במוסד החינוכי ומחוצה לו, בהתאם למפורט בחוזר. החוזר נמצא בעדכונים שוטפים, יש לעקוב אחרי הגרסה המעודכנת ביותר.
  הרינו להסב את תשומת ליבכם לשינוי שבוצע לאחרונה (בתיאום עם משרד התמ”ת) בנושא הגיל המותר להשתתפות בפעילות מתקנים מתנפחים, ואינו מופיע עדיין בחוזר מנכ”ל
  הגיל המותר עודכן, ומעתה ניתן לקיים פעילות זו בשטח המוסד החינוכי מגיל הגן ומעלה.
  על מנהלת הגן/הפעילות לוודא שהמתקנים מותאמים לגיל הילדים המשתתפים בפעילות, בהתאם להנחיות היצרן והנחיות המפעיל בשטח. באתרים קבועים בעלי רישיון עסק, יש לבחון את הגילים שלהם מותאמים המתקנים המתנפחים. לנוסח מכתב ההבהרה

ביטחון ובטיחות בקייטנות ובמפעלי קיץ רישוי קייטנות גלישת גלים מחנות גלישה

 • נהלי גלישת גלים – מעודכן 2022. פעילות בנוהל זה כוללת ומחייבת קייטנות גלישת גלים וחוגי גלישת גלים המתבצעים לאורך כל השנה, במסגרת פעילות הלימודים של בתי הספר (פעילות חוץ בית ספרית).

בטיחות וביטחון בקייטנות ובמפעלי קיץ הנחיות נוספות הליך רישוי קייטנות

הבהרה בנושא איסור שימוש במתקני נינג’ה במוסדות חינוך.

הנחיות לפעילות קייטנת שחייה לילדי הגיל הרך (גן ילדים).

מידע נוסף בדף מידע וחומרי הדרכה

בנוסף מצורפים עוד קישורים חשובים:

חוברת הנחיות הביטחון

אתר רישוי קייטנות של משרד החינוך

ריכוז מידע למנהל קייטנה

מחיר מירבי לקייטנות ציבוריות

דילוג לתוכן