Skip links

חינוך לילדים על פי המסורת היהודית משלב בין הערכים הדתיים והתרבותיים הייחודיים ליהדות. המסורת היהודית מעניקה חשיבות רבה לחינוך כחלק בלתי נפרד מהתהליך המתרחש במשפחה, בבית ספר ובקהילה.

דילוג לתוכן