Skip links

כל המידע הנדרש למנהל קייטנה

בטיחות בקייטנות, נהלים והנחיות, חומרי הדרכה לקייטנות, חוזרי מנכ”ל ועוד. כל ההנחיות המעודכנות!

מנהלי קייטנה יקרים,

בנוסף לחוזר מנכ”ל המתעדכן מעת לעת יש עוד לא מעט תקנות והנחיות. לנוחיותכם ריכזנו כאן את הקישורים החשובים – אנחנו ממליצים לכם לקרוא אותם בעיון ע”פ הצורך וליערך בהתאם. ככל שתיערכו יותר מוקדם יותר, כך יהיה לכם קל יותר בניהול הקייטנה ובמהלכה. 

הפעלת מתקנים מתנפחים (מרץ 2018)
הנחיות לפעילות קייטנת שחייה לילדי הגיל הרך (גני הילדים) 
בדיקת תרומת הדרכות חילוץ קל לתלמידי תיכון בהגשת סיוע ללכודים לאחר רעידת אדמה (בטיחות)
הנחיות רחצה בברכה קטנה (גיגית) תברואה ובטיחות
טיולים בעומס חום כבד
דף הנחיות למלווה הסעה בקייטנה
סרטון הדרכה – בקשה לאישור קייטנה (למנהלי קייטנה)
רישום קייטנות (מדריך למשתמש) 

נהלים הנחיות וטפסים

עדכונים והנחיות למנהלי מחלקות חינוך ומנהלי קייטנות
נוהל הוצאת אישור (עברייני מין) מהמשטרה
דוח ביקור בקייטנה
רישום להשתלמויות מנהלי קייטנה ומחנות

חידונים

חידון קהות בנושא ירושלים
כך בילינו בקייטנות העבר

בטיחות

חוזר מנכ”ל בנושא בטיחות – סיורים, פעילויות שדה ופעילויות מים
בטיחות בפעילות מיוחדת של מתקנים מתנפחים בים
בטיחות בקייטנה – שימוש במתקנים מתנפחים
בדיקת בטיחות של מבנה ושטח הקייטנה
דף הנחיות ודגשים לפעילות רחצה בבריכה
דגשים להתקנת סככות צל במוסדות חינוך ובקייטנות
הנחיות בטיחות לעבודה בכלי מלאכה וחומרים לעבודות אומנות בקייטנות
דף ביקורת למנהל קייטנה בבטיחות
מספר המלווים בבריכה ובים
ביטוח לפעילות קיץ קייטנות פעילות אתגר
רשימת עזר – לבדיקת בטיחות בפארק מים
רשימת עזר – לבדיקת בטיחות רחצה בבריכה
רשימת עזר – לבדיקת בטיחות רחצה בים

הנחיות לקייטנות “גלישת גלים”

חוזר מנכ”ל גלישת גלים (אוגוסט 2015 – עדכון)
נוהל גלישת גלים
רשימת עזר – לבדיקת בטיחות בקייטנת גלישת גלים

משרד הבריאות

איסור השימוש בתבניות ביצים במוסדות חינוך בשל סכנת הצטבעות חיידקים

חומרי הדרכה בקייטנה

הצעות לאוורור רגשות – לא עוברים לסדר היום
מודל להתמודדות עם נושאים אקטואליים
המדריך למדריך הצעיר
“כל קייטנה צריכה מנהל” – התפיסה החינוכית של הקייטנה

חוזרי מנכ”ל

חוזר מנכ”ל בנושא הקייטנות
קייטנות ומחנות קיץ – כללי
בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה
הביטחון בקייטנה

בטיחות, ביטחון ושעת חירום
חוק עבודת הנוער משנת 1953

דידקטיקה בהדרכה בקייטנה

מתודות חליפיות

מצאתם טעות? דווחו לנו

כיתבו תגובה

דילוג לתוכן