Skip links

חופשות משרד החינוך בשנת הלימודים תשפ”ד (2023–2024)

חופשות משרד החינוך בשנת הלימודים תשפ”ד (2023–2024) על פי נתוני משרד החינוך

חופשות בתי הספר 2023-2024 כמדי שנה מפרסם משרד החינוך את “לוח חופשות בתי הספר”, רשימת החופשות של בתי הספר וגני הילדים של מדינת ישראל.
בדף זה תוכלו למצוא מידע על מועדי פתיחת שנת הלימודים וסיומה ומועדי החופשות במהלך השנה.
כדאי לשריין מראש מקומות לקייטנות הקיץ ולקייטנות פסח, ושלא נשכח חלילה להירשם מראש לחוגים או סתם שנדע מתי יוצא השנה ט’ו בשבט,

אז הבאנו לכם את לוח החופשות המלא של משרד החינוך לשנים 2024- 2023 תשפ”ג- תשפ”ד, אז שתהיה חופשה נעימה .

* יתכנו שינויים במועדי החופשות בהתאם להחלטות משרד החינוך “לוח חופשות משרד החינוך” שיתקבלו ויפורסמו מטעם משרד החינוך במהלך השנה

 

לוח חופשות משרד החינוך 2023-2024 תש”פג
לוח חופשות משרד החינוך 2023-2024 תש”פג – תש”פד

מועדי פתיחת שנת הלימודים

שנת הלימודים תשפ”ד תצריך תיכנון מראש, והחל ממועדי פתיחת השנה הלימודית הם הנקודה הראשונה. המועדים לפתיחת שנת הלימודים תשפ”ד וכל מילגות רלוונטיות.

בספטמבר של שנת הלימודים תשפ”ד (2023-2024), מתחילים הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות י”ג–י”ד. נפתחת השנה הלימודית באופן שונה לפי מספר ימי הלמידה בשבוע ולפי המגזר המלמד בו:

 1. מוסדות החינוך שבהם לומדים בשבעה ימים בשבוע (שישה ימים עם יום שישי): שנת הלימודים תשפ”ד נפתחה ביום שישי, ט”ו באלול תשפ”ג, היום הראשון של החודש ספטמבר, וזהו היום שבו התלמידים מתחילים את לימודיהם לשנה החדשה.
 2. מוסדות החינוך שבהם לומדים בחמישה ימים בשבוע (ללא יום שישי): שנת הלימודים תשפ”ד נפתחה ביום ראשון, י”ז באלול תשפ”ג, שהוא היום הראשון של החודש ספטמבר.
 3. סיום שנת הלימודים:  בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום ראשון, כ”ד בסיוון התשפ”ד, 30 ביוני 2024.
    בחטיבות הביניים לרבות המפת”נים ומוסדות החינוך הרשמי (חטיבה עליונה) תסתיים השנה ביום חמישי, י”ד בסיוון התשפ”ד, 20 ביוני 2024.

התאריכים הנ״ל הם התאריכים הרשמיים שבהם הלימודים החלו בשנת הלימודים תשפ”ד. התאריכים המדויקים עשויים להשתנות משנה לשנה, ולכן כדאי לבדוק את הלוח השנתי של החגים והחופשות במשרד החינוך או במוסד הלמדני שלך על מנת להיות עדכני במידע המדויק ביותר.

 

לוח החופשות לשנת הלימודים תשפ”ד

חופשת יום כיפור וסוכות תשפ”ד (גשר)

תחילת החופשה (וערב יום הכיפורים 2023): יום ראשון, ט’ בתשרי, 24 בספטמבר 2023.

ערב סוכות: יום שישי, י”ד בתשרי, 29 בספטמבר 2023.

סוף החופשה: יום שבת, כ”ב בתשרי, 7 באוקטובר 2023.

החזרה ללימודים (עבור תלמידי בתי הספר היסודיים בלבד): יום ראשון, כ”ג בתשרי, 8 באוקטובר 2023.

(בניגוד לשנים קודמות, אסרו חג סוכות הוא יום לימודים עבור תלמידי בתי הספר היסודיים).

החזרה ללימודים (עבור תלמידי בתי הספר התיכוניים בלבד): יום שני, כ”ד בתשרי, 9 באוקטובר 2023.

חופשת חנוכה תשפ”ד

תחילת החופשה: יום ראשון, כ”ז בכסלו, 10 בדצמבר 2023.

סוף החופשה: יום שישי, ב’ בטבת, 15 בדצמבר 2023.

החזרה ללימודים: יום ראשון, ה’ בטבת, 17 בדצמבר 2023.

 

חופשת ט”ו בשבט תשפ”ד

יום חמישי, ט”ו בשבט, 25 בינואר 2024. יום ט”ו בשבט הוא יום לימודים.

 

חופשת פורים 2023 – פורים שמח ומבדח

תחילת החופשה: יום ראשון, י”ד באדר, 24 במרס 2024.

סוף החופשה: יום שני, ט”ו באדר, 25 במרס 2024.

החזרה ללימודים: יום שלישי, ט”ז באדר, 26 במרס 2024.

לוח חופשות בתי הספר בשנת הלימודים התשפ"ד 2023-2024 על פי נתוני משרד החינוך, חופשות בתי הספר 2024

Group of several children resting in international camp

חופשת פסח תשפ”ד – חג פסח שמח וכשר – חופשת פסח

תחילת החופשה: יום ראשון, ו’ בניסן, 14 באפריל 2024.

ערב פסח תשפ”ד: יום שני, י”ד בניסן, 22 באפריל, 2024.

סוף החופשה: יום שני, כ”א בניסן, 29 באפריל 2024.

החזרה ללימודים: יום שלישי, כ”ב בניסן, 30 באפריל 2024.

(בניגוד לשנים קודמות, אסרו חג פסח הוא יום לימודים עבור כל התלמידים).

פסח | קייטנה פסח

אטרקציות לילדים בפסח - קייטנות פסח - חופשות בתי הספר תשפ"ד - חופשות משרד החינוך,

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה תשפ”ד

יום שני, ה’ באייר, 13 במאי 2024. הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצהריים.

 

ערב יום העצמאות תשפ”ד

תחילת החופשה: יום שלישי, ו’ באייר, 14 במאי 2024.

החזרה ללימודים: יום רביעי, ז’ באייר, 15 במאי 2024.

צוות העפרוני בפעולה מטס חיל האוויר 2023 לוח חופשות בתי הספר בשנת הלימודים התשפ"ב 2022-2023 על פי נתוני משרד החינוך

>> מטס יום העצמאות 2024 – חיל האוויר – זמני מטס

חופשת ל”ג בעומר תשפ”ד

יום ראשון, י”ח באייר, 26 במאי 2024. ל”ג בעומר הוא יום לימודים בבתי הספר היסודיים.
תלמידי בתי הספר התיכוניים לא לומדים ביום זה.

מוזיאון הטבע התנכי

סדנאות חינוכיות לקייטנות ומוסדות חינוך
בואו לבקר במוזיאון ותחברו על עבר הווה ועתיד

יום ירושלים תשפ”ד

יום רביעי, כ”ח באייר, 5 ביוני 2024. יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חופשת חג שבועות תשפ”ד – לוח חופשות משרד החינוך

תחילת החופשה וערב חג השבועות: יום שלישי, ה’ בסיוון, 11 ביוני 2024.

סוף החופשה: יום רביעי, ו’ בסיוון, 12 ביוני 2024.

החזרה ללימודים בבתי הספר היסודיים: יום חמישי, ז’ בסיוון, 13 ביוני 2024.

(בניגוד לשנים קודמות, אסרו חג שבועות הוא יום לימודים עבור כל התלמידים).

 


קייטנות פסח |קייטנות גלישה
לקט קייטנות פסח בכל הארץ

סיום שנת הלימודים תשפ”ד

בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים שנת הלימודים ביום ראשון, כ”ד בסיוון, 30 ביוני 2024.

בבתי הספר העל־יסודיים, במפת”נים ובכיתות י”ג–י”ד תסתיים שנת הלימודים ביום חמישי, י”ד בסיוון, 20 ביוני 2024.

ארגון הקייטנות

חופש גדול תשפ”ד

חופשת הקיץ 2024 תחל ב- 01 ביולי 2024

חופשת הקיץ 2024 תחל בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תחל ביום שני 01 ביולי 2024.

בנוסף, בבתי הספר העל-יסודיים תחל ביום חמישי 20 ביוני 2024.

פתיחת שנת הלימודים תשפ”ה 2024

הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות י”ג–י”ד יחלו ביום ראשון, כ”ח באב, 1 בספטמבר 2024.

חזרה ללימודים ביום ראשון ה-1 לספטמבר 2024 על פי לוח חופשות בתי הספר

לוח חופשות משרד החינוך

 צוות ארגון הקייטנות מאחל ששנת הלימודים הזאת תהיה מצליחה ומאתגרת עבור כל התלמידים והתלמידות מטף ועד גיל נוער.

ההמלצה שלנו: לכל תלמיד ותלמידה להתמקד במטרות שלהם ולעבוד קשה כדי להשיגן.
חשוב ללמוד בצורה יצירתית וכיפית, וכן לבצע מטלות ולהשתתף בפעילויות חינוכיות נוספות שיעזרו להם להתפתח ולגדול.

ארגון הקייטנות של ישראל (חברה לתועלת הציבור 515681435) הוא ארגון מקצועי ללא מטרות רווח (מלכ”ר).

בנוסף, כדי להצליח בשנת הלימודים, חשוב להיות מאורגנים ולתכנן את הזמן בצורה חכמה.

כך יהיה ניתן להפיק את המרב מהשעות הלימודיות וכן להתאים לכל תלמיד את הסגנון הלימודי המתאים לו.

על מנת להצליח בשנת הלימודים, חשוב ליצור קשר טוב עם המורים והמנהלים
ולהיות חלק מקהילת הלימודים. כך יהיה ניתן לקבל תמיכה ולקבל ייעוץ מקצועי כשזה נחוץ.

לסיום, מאחלים לכל התלמידים והתלמידות שנה מצליחה ומלאת הצלחה!

לוח חופשות בתי הספר בשנת הלימודים התשפ"ב 2022-2023 על פי נתוני משרד החינוך

לוח חופשות משרד החינוך – חופשת ראש השנה 2023

חופשת ראש השנה תשפ”ה

תחילת החופשה (ערב חג ראש השנה): יום רביעי, כ”ט באלול, 2 באוקטובר 2024.

סוף החופשה: יום שישי, ב’ בתשרי, 4 באוקטובר 2024.

החזרה ללימודים: יום ראשון, ד’ בתשרי, 6  באוקטובר 2024.

* יתכנו שינויים בתאריכים ע”פ חופשות בתי הספר

קייטנות-קיץ-לוח-חופשות

לוח חופשות משרד החינוך

חופשת יום כיפור וסוכות תשפ”ה – חופשות בתי הספר

תחילת החופשה (וערב יום הכיפורים): יום שישי, ט’ בתשרי, 11 באוקטובר 2024.

ערב סוכות: יום רביעי, י”ד בתשרי, 16 באוקטובר 2024.

סוף החופשה: יום חמישי, כ”ב בתשרי, 24 באוקטובר 2024.

החזרה ללימודים: יום שישי, כ”ג בתשרי, 25 באוקטובר 2024.

(בניגוד לשנים קודמות, אסרו חג סוכות הוא יום לימודים).

(ייתכנו שינויים של משרד החינוך).

 

רישוי_קייטנה

חופשות בתי הספר 2023

 

לוח חופשות בתי הספר בשנת הלימודים התשפ"ב 2022-2023 על פי נתוני משרד החינוך

לבקר במוזיאון טבע תנ”כי בהר טוב – חוויה לכל המשפחה

 

סיכום והערות נוספות לוח חופשות משרד החינוך

לוח החופשות בתי הספר יכול להיות שונה בין תקופות ובין בתי ספר שונים. בכל זאת, באופן כללי ניתן לצפות לחגים רשמיים ולחופשות קצרות וארוכות במהלך השנה הלימודית. הנה דוגמא ללוח חופשות בתי הספר בישראל:

 • חופשת קיץ: מסתיימת בסוף יוני ומתחילה בראשון בספטמבר.
 • חג הסוכות: חג משך שבוע במהלך חודש תשרי.
 • חנוכה: מספר ימים בדצמבר או בינואר.
 • חג הפסח: חג משך שבוע במהלך חודש ניסן.
 • יום העצמאות: חג רשמי ביום ה-14 באייר (במחזור העברי).
 • חג שבועות: חג משך שבוע במהלך חודש סיוון.

בנוסף, כמובן שיש לוודא את הלוח המדויק עם בית הספר המתאים לכם.
לסיכום, אם מצאתם טעות או שאתם רוצים להוסיף לדף זה תפנו אלינו ונשמח לשתף גם את הידע שלכם

סאמר סקול | קייטנה פסח 2024 | לוח חופשות | מחנה קיץ | מה לתכנן למחנה קיץ | שנת לימודים – וויקיפדיה

כיתבו תגובה