Skip links

רשימת הציוד המלאה לתיק עזרה ראשונה שחייב להיות בכל קייטנה

תיק עזרה ראשונה שעומד בכל התקנים ומכיל את כל הציוד הנדרש, הוא חלק בלתי נפרד מהבטיחות בקייטנה. הרשימה המלאה.

תקינותו של הציוד בקייטנה והפעלתו, ציוד העזר והמתקנים להפעלת חוגים יירכשו בידי מנהל הקייטנה ויהיו באיכות טובה. במידת האפשר עליהם לעמוד בתקנים הישראליים המפורסמים והידועים. ציוד פגום ייפסל לשימוש בתחומי הקייטנה או בפעילויותיה. לפניכם הרשימה:

 

7

תכולת תיק מגיש עזרה ראשונה ( תקן חדש)

מס’    שם הפריט הכמות               הערות
1. תרמיל גב תואם לתכולה יחידה אחת  
2. משולש בד 5 יחידות  
3. תחבושת אישית 2 יחידות  
4. תחבושת בינונית יחידה אחת  
5. חסם עורקים יחידה אחת  
6. אגד (תחבושת) 10 יחידות גדלים שונים
7. איספלנית (מיקרופור) 3 יחידות  
8. פלסטרים 20 יחידות  
9. מספרי חובשים יחידה אחת  
10. פד גזה סטרילי 7.5×7.5 20 יחידות  
11. סד קשיח לקיבוע יחידה אחת  
12. פולידין – נוזל יחידה אחת  
13. פולידין – משחה יחידה אחת  
14. סביעור יחידה אחת  
15. מסכת כיס להנשמה יחידה אחת  
16. תחבושת לכוויות (כדוגמת ברנשילד) 3 יחידות  
17. שמיכה היפותרמית יחידה אחת  
18. כפפות חד-פעמיות 10 זוגות  
19. פנס ראש יחידה אחת הסוללות תהיינה מחוץ לפנס
20. תחבושות אלסטיות, רוחב 8 ס”מ 3 יחידות  
21. מנתבי אוויר (A.W.) בגדלים 1, 2, 3 3 יחידות אחד מכל גודל

 

7.8

תכולת תיק חובש 

מס’ שם הפריט הכמות הערות
1. תרמיל גב תואם לתכולה יחידה אחת  
2. משולש בד 5 יחידות  
3. תחבושת אישית 2 יחידות  
4. תחבושת בינונית יחידה אחת  
5. חסם עורקים יחידה אחת  
6. אגד (תחבושת) 10 יחידות גדלים שונים
7. איספלנית (מיקרופור) 3 יחידות  
8. פלסטרים 20 יחידות  
9. מספרי חובשים יחידה אחת  
10. פד גזה סטרילי 20 יחידות  
11. סד קשיח לקיבוע יחידה אחת  
12. פולידין – נוזל יחידה אחת  
13. פולידין – משחה יחידה אחת  
14. סביעור יחידה אחת  
15. תחבושת לכוויות (כדוגמת ברנשילד) 3 יחידות  
16. שמיכה היפותרמית יחידה אחת  
17. מנתב אוויר מס’ 1 יחידה אחת  
18. מנתב אוויר מס’ 2 יחידה אחת  
19. מנתב אוויר מס’ 3 יחידה אחת  
20. כפפות חד-פעמיות 10 זוגות  
21. צווארון מתכוונן יחידה אחת  
22. מד לחץ דם יחידה אחת  
23. סטטוסקופ יחידה אחת  
24. ערכת עירוי CC1000 0.9% N.SL 2 יחידות ערכה מלאה (מערכת, וונפלונים, פד, ספונג’טה…)
25. מפוח הנשמה יחידה אחת  
26. מסכות למפוח הנשמה בגדלים 2, 4, 5 יחידה אחת אחת מכל מידה
27. קטטר לסקשן (אדום) 5 יחידות  
28. סקשן יחידה אחת  
29. פנס ראש יחידה אחת הסוללות תהיינה מחוץ לפנס
30. תחבושות אלסטיות, רוחב 8 ס”מ 3 יחידות  
31. מד חום יחידה אחת  
32. כדורי פראצטמול 20 טבליות  

 

דילוג לתוכן