Skip links

מספרי טלפון חיוניים לקייטנות באזור ירושלים

מנהלים קייטנה בירושלים והסביבה? ריכזנו עבורכם את כללי הבריאות והתברואה החשובים ואת מספרי החירום באזור ירושלים.

כמנהלי קייטנה, אתם ודאי יודעים שמוטלת עליכם אחריות לעמידה בכללי הבריאות והתברואה, ע”פ הנהלים הקיימים בתקנות רישוי עסקים – תנאים תברואתיים לקייטנות ומחנות נופש (התשל”ז-1975). מעבר לכך, בכל קייטנה חייבת להיות רשימה מסודרת של כל אנשי הקשר החיוניים ואמצעי הקשר החיצוניים. כדי להקל עליכם, ריכזנו כאן עבורכם את כל המידע ואת כל מספרי הטלפון החיוניים. גזרו ושמרו!

כללי בריאות ותברואה

 1. המצאות ציוד להגשת עזרה ראשונה (ע”פ המפורט בחוזר למנכ”ל 1999).
 2. המצאות מגישי עזרה ראשונה מיומנים.
 3. הכרת נהלים לפינוי נפגעים ע”י המדריכים בקייטנה.
 4. איסוף “הצהרות בריאות” חתומות ע”י ההורים על מצב בריאות ילדיהם.
 5. שמירה על תנאים תברואתיים נאותים: מים זורמים, שירותים נקיים, סבון, נייר טואלט, פחי אשפה, הקפדה על היגיינת המזון.
 6. אחיות לבריאות הציבור מתחנת “טיפת חלב” אזורית תערוכנה מספר ביקורים בקייטנה כדי לסייע להערכות הקייטנה להגשת עזרה ראשונה; לייעץ בשילוב ילדים מגבלות בריאותיות לפעילות הקייטנה; לערוך ביקורת תברואה ובטיחות; לקיים פעילות חינוכית לקידום בריאותם של הילדים.
 7. במקרה של פינוי לחדר מיון יש לדווח לגורמים המוסמכים. בפינוי הנפגע לטיפול רפואי חשוב לצרף מכתב המפרט את גורם הפגיעה, מקום הפגיעה, שעת הפגיעה והטיפול המיידי שניתן בקייטנה.
 8. ניתן לפנות למרפאות השכונתיות ו/או למרכזים לרפואת חירום של הקופות השונות.
 9. בכל קייטנה חייבים להיות מס’ שירותים תקינים ומסודרים, העומדים בכל תקן של משרד החינוך ומשרד הבריאות.
 10. חובה על כל מנהל קייטנה לקרוא את הצהרות הבריאות של הורי הקייטנים, לשומרם בתוך תיק מנהל הקייטנה ולפעול על פיהם.

טלפונים חיוניים:

 • משטרה – 100
 • מכבי אש – 102
 • מד”א – 101

מרכזי טיפול בירושלים והסביבה:

ט.ר.ם מרכז לרפואת חרום (רחוב מ”ג) – תחנת מגן דוד אדום. פועל 24 שעות, מקבל מבוטחים של כל הקופות תמורת תשלום. טל’: 02-6253999, 02-6253990.

במקרה של פציעה חמורה יש לפנות את הנפגע/ת לחדר מיון:

 • הדסה עין כרם – טל’: 02-6777222
 • הר הצופים – טל’: 02-5844333
 • ביקור חולים – טל’: 02-6464113
 • שערי צדק – טל’: 02-6555508

שירות בריאות הציבור באזור ירושלים:

צוות מקצועי של שירותי בריאות הציבור של עיריית ירושלים עומד לרשותכם בכל שאלה/בעיה שתדרוש מענה: מרכזת השירות לקייטנות.

 • חדר מצב – 02-6222211
 • קב”ט עיריית ירושלים – תצורף בערכה פריסה של קב”טים ע”פ אזורים ברחבי העיר שתוגש בכנס מנהלי קייטנות השנתית.
 • היחידה לתיאום טיולים – טל’: 02-6232811 פקס: 02-6236545.
 • מטה הקייטנות העירוני – טל’: 02-6295835, פקס: 02-6295808.

מנהל יקר – וודא כי לכל אחד מאנשי הצוות שלך מדריכ/ה, מנהל/ת וחובש/ת יש את כל הטלפונים למקרי חירום! 

כיתבו תגובה

דילוג לתוכן