Skip links

כל מה שחשוב לבדוק לפני שנרשמים לקייטנה

לקראת פתיחת הרישום לקייטנות קיץ 2024, משרד עו”ד בראון כהן ריכז עבורנו את כל הדברים שחשוב לבדוק לפני שנרשמים לקייטנה.

מאת: משרד עו”ד בראון כהן –

לקראת פתיחת הרישום לקייטנות קיץ 2024, ליקטנו עבורכם את כל המידע החיוני. מהם הדברים הכי חשובים לבדוק ולוודא לפני שרושמים את הילדים לקייטנה או מחנה?

למה לשים לב טרם בחירת הקייטנה או מחנה קיץ.

רישוי_קייטנה

מומחים ממליצים להקפיד על בדיקת נושאים כמו בטיחות, הסמכות, תוכנית הפעילות ועוד. הפרמטרים הללו יכולים להשפיע רבות על איכות החוויה של הקייטנה. כדאי לוודא שהם עומדים בסטנדרטים הנדרשים.

לפני שנרשמים לקייטנה בודקים אם יש רישיון עסק

בדקו האם הקייטנה פועלת על-פי רישיון עסק. קייטנות רבות מאוד פועלות ללא רישיון וללא כל פיקוח של משרד החינוך. קייטנה היא עסק הטעון רישוי, וכל מפעיל קייטנה חייב לקבל אישורים גם מהרשות המקומית וגם ממשרד החינוך.

קבלת רישיון משמעה שהקייטנה עברה את הבדיקות המקדימות בתחומי הביטחון, הבטיחות והתברואה. קייטנה שאינה פועלת על-פי רישיון עסק כחוק – מסכנת את שלומם וביטחונם של הקייטנים.

ע”פ חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש”ן-1990, לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו רישיון לפי חוק רישוי עסקים, ומי שפועל בניגוד להוראה זו, דינו – מאסר שישה חודשים.

אישור מהרשות המקומית

קייטנה היא עסק הטעון רישוי, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ”ח – 1968. זאת, מלבד קייטנה שפטורה מחובת קבלת רישיון עסק של אותה רשות מקומית מכוח צו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ”ח–1998.

“קייטנות המשך” – קייטנות של ארגונים וגופים המפורטים בתוספת לחוק, אשר הפעילות בהן מתקיימות באתר הקבע שלהן בהמשך לפעילויות החינוכיות של הארגון או הגוף במהלך השנה. אבל גם קייטנות אלה אינן פטורות מקבלת אישור הפעלה מטעם משרד החינוך.

אישור משרד החינוך

בנוסף לאישור הרשות המקומית נדרש אישור משרד החינוך. – אישור פדגוגי

לפי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש”ן – 1990, לא יינתן לקייטנה רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, אלא אם כן ניתן לה אישור גם ממי ששר החינוך הסמיכו לכך. מתן אישור משרד החינוך מותנה, בין היתר בהמצאת אישורים בדבר ביקורת בטיחותית כנדרש, הנהגת סידורי אבטחה נאותים ושמירת תנאי תברואה תקינים, וכן קיום נוהלי משרד החינוך הנוגעים לקייטנות.

ביטוח

לפני שנרשמים לקייטנה בודקים האם הקייטנה מבוטחת, ומה היקף הביטוח. יש בנמצא קייטנות פרטיות ו/או פירטיות, הפועלות ללא רישוי וללא ביטוחים מתאימים.

קייטנה המבוטחת בביטוח צד ג’ אמורה לכסות הוצאות במקרה של פגיעות ופציעות, לרבות כאשר הפציעה אירעה מחוץ למקום הקייטנה (למשל בטיול, בבריכה, בלונה-פארק), בנוסף לאחריות הגורם האחראי לתאונה. באם הקייטנה לא תהא מבוטחת, עלול למצוא עצמו הנפגע, אשר ניזוק בקייטנה, מול שוקת שבורה.

בקייטנות בהן מתקיימת פעילות “אקסטרים” או עם בעלי חיים (כדוגמת שחיה עם דולפינים או רכיבה על סוסים) – חשוב שהביטוח יכלול גם פעילויות כאלה ואחרות.

במקרה של פגיעה בקייטנה ניתן להגיש נגד חברת הביטוח של הקייטנה תביעת נזיקין אם הפגיעה נגרמה בשל רשלנות, ליקוי בטיחותי ועוד (למשל טביעה בבריכה כאשר לא היו משגיחים, קריסת מבנה שלא הוקם באופן בטיחותי).

מעבר לחברת הביטוח ניתן לתבוע גורמים נוספים (למשל – במקרה של טביעה את הבעלים של בריכת השחייה). ניתן לתבוע החזר הוצאות, הפסדי שכר בעתיד, כאב וסבל ועוד, כאשר גובה הפיצוי משתנה בהתאם לשיעור הנכות שנגרמה.

חשוב לדעת: ניתן לתבוע גם את חברת הביטוח המבטחת את התלמידים בשנת הלימודים.

הכיסוי הביטוחי של תלמידים במוסדות החינוך במקרה של תאונה – חל על התלמיד בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה, ובכל מקום שנמצא בו התלמיד, גם אם לתאונה אין קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו.

תחולת הפוליסה הינה 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה, לרבות בחופשות, בין בארץ ובין בחו”ל. במקרה זה, אין צורך להוכיח אחריות או רשלנות, אין צורך למצוא “אשמים”, אלא להוכיח את הנזק בלבד.

הפיצוי יהיה בהתאם לחומרת הפציעה והנזק (מספר ימי אשפוז, הוצאות רפואיות, דרגת הנכות וכו’). פיצוי על-פי הפוליסה לתלמידים אינו מונע הגשת תביעות נוספות כלפי גורמים נוספים שנושאים באחריות לפגיעה, כדי לקבל פיצוי מעבר לפיצוי מכוח פוליסת ביטוח תלמידים.

לבית המשפט הגיע מקרה של ילד שנפצע בקייטנת כדורגל ושבר את ידו. בית המשפט קבע, שבנסיבות המקרה לא הייתה רשלנות מצד הקייטנה או המדריך מטעמה, אך בית המשפט בכל זאת פסק פיצוי לטובת הקטין, משום שהקייטנה נוהלה ללא ביטוח תאונות אישיות. בית המשפט קבע, שמדובר בקייטנה המקיימת פעילות פיזית עם ילדים צעירים, ולכן חובה הייתה עליה לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים.

הסמכת מפעילי הקייטנה

בתפקיד מדריך מקצועי יכול לשמש רק אדם בעל הכשרה ותעודה מוכרת בתחום שהוא עתיד להדריך.

בדקו עם מפעילי הקייטנה האם יש ברשותם תעודות של מדריכים מקצועיים. האם למדריכים יש אישור היעדר הרשעות בעבירות מין ממשטרת ישראל. כל מפעיל קייטנה נדרש לעבור השתלמות מטעם משרד החינוך, וישנן קייטנות בהן נדרשות הסמכות גבוהות מכך. בדקו האם מנהל הקייטנה מוסמך כנדרש.

יש גם לבדוק האם נוכחים בעלי תפקידים מתאימים לפעילויות מחוץ לשטח הקייטנה, חובש/ מע”ר, ליווי בנשק וכו’.

סידורי אבטחה ותברואה

לפני שנרשמים לקייטנה בודקים האם יש בקייטנה אחראי בטיחות, מהם הסדרי הבטיחות בקייטנה, הן לגבי פעילות במקום והן לגבי פעילות מחוצה לו. בדקו האם סידורי האבטחה אכן מבוצעים בפועל.

עזרה ראשונה

בכל זמן פעילות של הקייטנה חייב להיות נוכח מגיש עזרה ראשונה, אשר נושא תעודה של מינימום 44 שעות ובתוקף*

בדקו האם יש ליווי של חובשים בעת יציאה מהקייטנה, האם המפעילים מודעים לפעולות אותן יש לבצע בעת פציעה/חבלה של הילדים, ומה זמינות שירותי העזרה הראשונה במקרי חירום. האם שטח הקייטנה כולל שטחים מוצלים וממוזגים, האם יש שומר בשטח הקייטנה, האם יש אספקת מים ותנאים אחרים הדרושים בקיץ הישראלי.

בטיחות באטרקציות

אל תתפתו להירשם ללא בדיקה לקייטנות המציעות אטרקציות ייחודיות!

חשוב לוודא שבכל האתרים המוצעים קיים רישיון עסק אשר מתאים לפעילויות ילדים ונוער לרבות קייטנות ופעילויות קיץ.

לא תמיד יש התאמה בין הפרסומים בדבר האטרקציות המרהיבות לבין מימושן בפועל. יש לבדוק מה עומד מעבר לפרסומים המבטיחים שלל פעילויות יוצאות דופן. לעתים קרובות נמצא, שהפרסומים אינם עומדים ביחס ישר לטיב האטרקציות והיקפן, אשר סופקו בפועל.

קראו את האותיות הקטנות

לעתים, האותיות הקטנות בחוזרי הקייטנה או בטופסי הרישום לקייטנה – מעקרות מכל תוכן ממשי את המובטח על פני הדברים. הקייטנות שומרות לעצמן את הזכות לשנות את התוכניות המפתות המוצעות על ידן, ובכך למעשה עלולות להרוויח סכומי עתק בעוד הן “אינן מספקות את הסחורה” המובטחת.

בדקו את מספר החניכים בכל קבוצת גיל, ודאגו להתחייבות בדבר הגבלת מספר הילדים בכל קבוצה

אם אינכם רוצים למצוא עצמכן במצב בו ילדכן “מבלה” בקבוצות ענק, המונעות ממנו להפיק את המרב מפעילויות הקייטנה, דאגו לקבל התחייבות למספר הילדים המקסימלי בכל קבוצת גיל.

קבלו התחייבות בדבר מספר המדריכים הבוגרים הנדרש על-פי חוק בהתאם לגודל הקבוצה

לפני שנרשמים לקייטנה בודקים את מספר המדריכים שהוכשרו והוסמכו בתחום ואת היחס בין מספר המדריכים למספר החניכים בקייטנה (מדריך לכל 25 ילדים). כדי למנוע מצב בו “ממונה” מדריך מבוגר אחד על עשרות קייטנים, דאגו לקבל התחייבות המארגנים למספר המדריכים הבוגרים שיופקדו על מספר חניכים.

ככל שיחס המדריכים-ילדים עולה השמירה על ילדכם תגבר. לדוגמה מדריך 1 לכל 10 ילדים, או מדריך בוגר וצעיר על כל 25 ילדים. על פי חוזר מנכ”ל של משרד החינוך, היחס המספרי בין כמות החניכים למדריכים בקייטנה הוא 1:25. כלומר, מדריך אחד לכל 25 חניכים בקייטנת יום (במבנה או בשטח פתוח, למעט קייטנה המתקיימת בחוף הים).

*יש הוראות נוספות לעניין קייטנות מיוחדות. למשל קייטנה המתקיימת בתנאי פנימייה, קייטנה המתקיימת בגן ילדים, קייטנה המיועדת לילדים בעלי צרכים מיוחדים ועוד.

בתי המשפט מתייחסים לחובה המוטלת על מורים ומדריכים כ”חובה המשולה לחובת הורה כלפי בנו”. כך, אין די בבדיקת מספר המדריכים, אלא גם בבדיקה כי מדובר במדריכים המבינים את חובתם ומסוגלים לקיימה. באחד המקרים, נעצר מדריך בקייטנה ימית, אשר “שכח” ילד שנסחף עם גלשן הרוח למרחק עשרות מטרים וחולץ על ידי כוחות השיטור הימי.

העסקת בגירים מעל גיל 18

יש לוודא שכל הבגירים מעל גיל 18 קיבלו אישור ממשטרת ישראל על היעדר עבירות מין

דאגו לבדוק את סידורי ההסעה תחנות ההורדה וכללי הבטיחות

בקייטנות המציעות שירותי הסעה, יש לבדוק כיצד מתבצעת ההתקשרות עם חברת ההסעות (האם מארגני הקייטנה מול חברת ההסעות, או ההורים מול חברת ההסעות).

כמובן שאם האחריות מוטלת על ההורים, יש לבחון בשבע עיניים את זהות הגורם המסיע, עברו בתחום נהיגה – בכלל, והסעת ילדים – בפרט.

עוד יש לבחון באדיקות את הכיסוי הביטוח, היקפו ותוקפו, בכל הנוגע לביצוע ההסעות והרישיונות הנחוצים להסעת ילדים.

בנוסף, יש לבדוק האם מתבצעת הקפדה על הסעה על פי חוק (למשל – לא להסיע ילדים מעל המספר המותר ברישיון הרכב וברישיון הנהג, מתוך כוונה לחסוך בעלויות ההסעה).

יש לבדוק מיהם הנהגים בחברת ההסעות, והאם הם מודעים לאחריות הכרוכה בתפקידם, החל מנהיגה זהירה וכלה במיקום מדויק של איסוף והורדת הילדים (לוודא כי נקודות אלה הינן בטוחות, מוגדרות וללא חשיפה לכביש סואן), וכיצד עליהם לנהוג במידה ובנקודת האיסוף לא הגיע מבוגר ליטול את הילד.

למרבה הצער, אירעו מקרים רבים בהם נהגי הסעות הורידו ילדים קטנים בנקודות ההחזרה, למרות שמי שאמור היה לאסוף אותם משם עדיין לא היה במקום (משום שההסעה הקדימה).

לא צריך לפרט עד כמה מסוכן מצב בו ילדים צעירים מוצאים עצמם לבד, בלב רחוב סואן, “אבודים” ומפוחדים, ואילו נזקים נפשיים ואחרים עלולים להיגרם להם.

בהחלט ניתן לבקש ממארגני הקייטנה את קובץ נוהלי הבטיחות המיועד לחברת ההסעות ולנהג. יש גם לוודא שחברת ההסעות עושה שימוש בכלי רכב תקינים, העומדים בדרישות משרד התחבורה. יש לזכור, כי מידי שנה נפצעים ילדים במהלך הסעתם לקייטנה ובחזרה.

ערכו בדיקות צרכניות

מעבר לעריכת בדיקות משפטיות כאמור לעיל, קחו בחשבון שכדאי ורצוי לבצע מספר בדיקות צרכניות בסיסיות: בדיקת התכנים המועברים בקייטנה, והאם הם מועברים על ידי מי שמוסמך לכך, באופן תואם גיל של החניכים.

מי “האחראי בשטח”, האם קיימים מספיק שטחים לפעילויות.

משך הקייטנה, מספר שעות פעילות ביום.

האם כלולה ארוחת בוקר/צהריים, עלותן הנפרדת של ההסעות.

זהות המפעילים, הכשרתם ורקע קודם לפעילותם.

קבלת הנחות אפשריות, מהם תנאי הביטול ודמי ביטול/קנסות באם חפצים לבטל.

קבלו חוות דעת והמלצות, וודאו שהסכום הנדרש מכם הינו סכום “סופי”.

תביעות בעניין קייטנות

באם נגרם חלילה נזק לילד במסגרת הקייטנה ושוקלים הגשת תביעה – מומלץ לאסוף ראיות ככל האפשר, שמא יהא קשה לאתרן בהמשך. כך למשל, פרטי עדים, צילום זירת האירוע הנזיקי, עותקים מכל המסמכים הרפואיים וכן עותקים מהקבלות בגין התשלומים וההוצאות השונות.

כמובן, יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי, על מנת לנהוג באופן מושכל ונכון.

באחד המקרים נדונה הסמכתו של מפעיל קייטנה, ונקבע שמפעילי הקייטנה התרשלו בכך שלא ציידו את הילדים במגנים לצורך החלקה על גלגיליות, ולא ניתנה הדרכה מתאימה. במקרה אחר, חויבו מפעילי קייטנה בפיצוי נזקי גוף, בסך של 100,000 שקלים לטובת ילדה שנפצעה בשיניה ונאלצה לעבור טיפולי שיניים ושיקום פה, כאשר בית המשפט קבע, כי התרשלו בכך שלא נערכו כנדרש למניעת התקהלות ילדים ליד מגלשה ולוויסות התור באופן בטוח.

במקרה אחר, נפצע ילד בקייטנה שהפעילה מתקן גלישה מתנפח. הילדים טיפסו על המתקן, בלי לקבל הדרכה כלשהי ומבלי שתהא השגחה של המדריכים. הילד נפל מהמתקן המתנפח. הוא שבר את ידו.

בית המשפט קבע, שמפעילי הקייטנה התרשלו בכך שלא מנעו השתוללות של הילדים על המתקן ופסק לטובת הקטין סך של כ-175,000 שקלים.

בברכה צוות המשרד

קראו עוד אודות ארגון הקייטנות והצטרפו אלינו “יחד יוצרים שינוי” החזון שלנו

דילוג לתוכן