Skip links

הכשרת צוות הקייטנה והובלת צוות מקצועי

איך להכשיר את צוות הקייטנה כדי להבטיח שהקייטנה תהיה חינוכית, בטוחה ומהנה? הכשרת צוות הקייטנה והובלת צוות מקצועי כל המידע!

קייטנות הקיץ מהוות מפגש חברתי וחינוכי לילדים. חשוב לזכור, כי הילדים מגיעים לקייטנה בתום שנת לימודים מפרכת. מכאן, על הפעילות להיות יצירתית, תוססת וחווייתית תוך דגש על חיי החברה, המשחק, הנופש, הפעילות התרבותית והפעילות היוצרת.

הקייטנה מהווה אתגר חינוכי חשוב למדריך בקייטנה הן בהקפדה על ההוראות והנהלים והן במושגים החינוכיים החווייתיים.
הרעיון המרכזי הוא שילוב של צוות מדריכים צעיר בצמידות לצוות בוגר ומנוסה. דע, כי המד”צים (מדריכים צעירים) מהווים את הכוח המקצועי והדומיננטי בקייטנות והם עמוד התווך של הקייטנה ובכך מהווים מודל לחיקוי.

הכשרת צוות הקייטנה:

המדריכים הם מנהיגים המשפיעים על הילד, תוך דגש על חיי החברה, המשחק והנופש. בנוסף, אחראים המדריכים על ביטחונם, שלומם ובריאותם של החניכים. מכאן ההשקעה העיקרית צריכה להיות בהכשרת המדריכים וציודם בתכנים. הכנה מקצועית ומדוקדקת תביא לצוות מדריכים איכותיים, מקצועיים ומיומנים שיובילו את הקייטנה לשיאים חברתיים ועל המרכז לוודא את מוכנותם של המדריכים והתוכניות שלהם באשר להדרכה בקייטנה.

מחנות_קיץ | הכשרת צוות הקייטנה
מחנות_קיץ_הסוכונות_היהודית

מה כוללת תוכנית הכשרת צוות הקייטנה?

  1. יום הכנה לרכזי הקייטנות.
  2. יום השתלמות למד”צים.
  3. חוברת הדרכה למדריך בקייטנה.

השתלמות לרכזי קייטנות:

ההכשרה כוללת את כל ההכנות הדרושות לפתיחת קייטנה: בטחון ובטיחות, בניית תוכנית קייטנה, התכנים בקייטנה, בניית תקציב הקייטנה, גיוס מדריכים, הכנת השתלמויות והכשרה לצוות.

השתלמות למד”צים:

במסגרת השתלמות למדריכים הצעירים יינתן דגש לצרכים המיוחדים של הקייטנה.
הנושאים בהם נעסוק: הקייטנה ככלי חינוכי, המדריך כמנהיג קבוצה, בטחון ובטיחות, חכם בשמש, היום הראשון והאחרון בקייטנה, מרתון מתודות ורעיונות לפעילות – משחק, סיפור, שיר, תיאטרון, ריכוז והפעלות המוניות, מחזור חומרים וניצולם.

  • השתלמויות ייחודיות לרכזי הקייטנות במגזר הערבי יתקיימו בשפה הערבית.
  • כל ההשתלמויות הינן בשיתוף משרד החינוך מנהל חברה ונוער מחוז ירושלים.

חוברת הדרכה למדריך בקייטנה:

בסיום ההשתלמות יקבל כל מדריך חוברת הדרכה, אשר תכלול את כל הנושאים שנלמדו בהכשרה. החוברת תלווה את המדריך בכל שלבי הקייטנה החל משלב ההערכות והכנות לקייטנה, היום הראשון בקייטנה וקליטת החניכים, מסל פעולות ומשחקים ועד למסיבת הסיום והפרידה מהחניכים.

ההשתלמות תתבסס על חוברת ההדרכה שייחודה הינו בהתאמה למדריך הקייטנה בשטח. בחוברת יהיו כלים מתודולוגים שיהיו כלי שרת למדריך בשטח. בחוברת יהיו דגשים מתודיים, תיאורטיים, רעיונות וכלים לעבודה והיא תאפשר למדריך התמקצעות ויצירתיות ותקנה כלים להתמודדות עם הבעיות האמיתיות בשטח ויותר מכל מוסר עבודה גבוה.

הדרכות חירום וביטחון לרבות אירועי פח”ע ורעידות אדמה

יש לבצע בכל אתר ואתר את התדריך הביטחוני והתמודדות במצבים חריגים. בכל יום ראשון של הקייטנה יש לבצע תרגיל ביטחון הכולל את כל אנשי הצוות והקייטנים.

השתלמויות וכנסים | חוזר מנכ”ל

כיתבו תגובה

דילוג לתוכן