Skip links

אורחות החיים במוסד החינוכי בתקופת הקורונה

הנחיות משרד הבריאות להתנהלות נכונה ובטוחה במוסדות החינוך בתקופת הקורונה

מנהלים יקרים,
לאחר תקופה לא קצרה של השבתת בתי הספר ולמידה מרחוק, מערכת החינוך מתחילה בתהליך מדורג של חזרה לספסל הלימודים. השיבה ללמידה בבתי הספר ובגנים היא תחילתה של שגרה, שונה מזו המוכרת לנו וייחודית לימים אלה ועם זאת כזו שתסייע לנו לבנות תהליך של הסתגלות מחודשת לשגרה מיטיבה.

במהלך השהייה הכפויה בבתים ובתקופת הלמידה המקוונת, למרות הריחוק הפיזי, עושים צוותי החינוך מאמץ של ממש כדי להיות קרובים לתלמידים ומעורבים בשגרת חייהם. הלמידה המקוונת, על כל חסרונותיה, קידמה את כולנו לאפשרויות מגוונות של למידה, שחלקן ישרתו אותנו גם בעתיד ויהפכו את הלמידה למשמעותית ומהנה אף יותר.

הקשר החינוכי שהתקיים והתקשורת הבינאישית הרציפה שנשמרה סייעו לתלמידים ויסייעו כעת עם החזרה לשגרה. הנוכחות של צוותי החינוך, גם בימי ההשבתה הייתה בעלת משמעות חינוכית רבה והתלמידים ממשיכים לשאת עיניהם למנהיגות זו. השגרה החדשה שאותה אנו מתחילים, היא אמנם איננה אותה השגרה, אך היא בכל זאת מאפשרת מפגש חברתי קרוב יותר עם חברים ועם המורים.

סדר היום במוסד החינוכי יסייע לתלמידים להציב תשתית למסגרת קבועה ורציפה שיש בכוחה לתת ביטחון ולהגביר תחושת מוגנות, שליטה ומסוגלות. עם זאת, נדרשת מכולם גמישות חשיבתית והתנהגותית שתסייע בהסתכלות מעט אחרת גם על מושגים מוכרים ושגורים כמו ‘כיתה’, ‘הפסקה’, ‘משחק בחצר’, שיעור’ וכדומה. זהו אתגר לכולנו ובכוחות משותפים אנו נעמוד בו.

הנחיות משרד הבריאות

כדי לסייע לכם המנהלים להיערך נכון בתקופת הקורונה ולנהל שגרה מותאמת במוסד החינוכי, ריכזנו כאן את ההנחיות העיקריות של משרד הבריאות.

שימו לב! הנחיות משרד הבריאות בכל הנוגע להתנהלות בתקופת הקורונה מתעדכנות מעת לעת באתר משרד הבריאות (שימו לב שכדי לקבל את ההנחיות הרלוונטיות ביותר עבורכם, עליכם לבחור את שם העיר שבה אתם ממוקמים).

מתווה החזרה ללימודים

משרד החינוך והשלטון המקומי פתחו הבוקר (א’) את מוסדות החינוך. החזרה תיעשה באופן הדרגתי, כדי לאפשר לרשויות ולבתי הספר להיערך באופן ראוי. לאור זאת, החזרה תיעשה לא יאוחר מיום ג’, 5.5.2020. הבוקר התפרסמו המתווים של החזרה ללימודים בכיתות י”א-י”ב ובחינוך המיוחד.

מתווה החינוך המיוחד המעודכן

​החינוך המיוחד נערך לשוב ללימודים באופן הדרגתי ובהתאם להיערכות של מוסדות החינוך. יחלו לחזור ללימודים מוסדות החינוך המיוחד, כיתות החינוך המיוחד ותלמידים משולבים בכיתות א’-ג’, י”א ו-י”ב. המתווה מתייחס לתלמידים הבאים:

 • תלמידים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד (גני ילדים ובתי ספר) ומרכזים חינוכיים בבתי חולים.
 • תלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים.
 • תלמידים הלומדים בגן לחינוך רגיל או בכיתה לחינוך רגיל ומקבלים תמיכה מסל אישי מהצוות החינוכי של המסגרת בה לומדים, מצוות המתי”א או מצוות המרכז הטיפולי חינוכי לכבדי שמיעה וחירשים.
 • תלמידים חולים בביתם ולתלמידים המקבלים שירותים רפואיים במסגרות החינוך המיוחד.

​1. הצהרת בריאות – רישום, תיעוד ומעקב

 • הצוותים החינוכיים והתלמידים יגיעו למוסד החינוכי בתנאי שאינם נדרשים לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות, ללא חום מעל 38 מעלות או תסמינים הקשורים בקורונה  שיעול, קשיי נשימה או תסמין נשימתי ושלא נחשפו לחולה מאומת.
 • תותר הכניסה לבית הספר אך ורק לצוותים החינוכיים ולתלמידים לאחר חתימה על הצהרת בריאות כנדרש.

2. הגעה למוסד החינוכי, כניסה אליו ויציאה ממנו

 • הכניסה והיציאה של התלמידים מהמוסד החינוכי ייעשו באופן מבוקר על ידי השומר/איש צוות, תוך הקפדה על מניעת התקהלות.
 • בעת הגעת התלמידים לאזור הכניסה למוסד, התלמיד ימתין ברכב עד אשר יוזמן להיכנס למוסד החינוכי על ידי איש הצוות התורן האחראי.
 • תלמידים המגיעים באופן עצמאי או עם הורה או מלווה ברגל, ימתינו בכניסה למוסד החינוכי עד שיוזמנו להיכנס, תוך שמירה על הכללים הנדרשים. ההורה או המלווה או כל אדם אחר לא יוכל להיכנס או לשהות במוסד החינוכי ככלל, אלא במקרה חירום ובאישור המנהל/ת.
 • בסיום יום הלימודים במוסד החינוכי, היציאה תהיה מבוקרת והתלמידים ייקראו להגיע לשער על ידי איש הצוות האחראי.
 • בעת ההגעה ובסוף יום הלימודים, השומר ו/או איש הצוות יוודאו שלא תיווצר התגודדות בפתחי הכניסה וככל הניתן יישמר מרחק של 2 מטר בין הנוכחים בכל עת.

3. מהלך יום הלימודים

 • הפעילות תתקיים בקבוצות תלמידים קבועות. כל קבוצת תלמידים תלמד בכיתה קבועה.
 • סידור השולחנות בכיתות יבוצע באופן המקנה את המרחק הפיסי, הנדרש בין התלמידים, כאשר ליד כל שולחן יישב תלמיד אחד בלבד.
 • יש לוודא כי תכנון מספר התלמידים בקבוצה מאפשר לקיים את כללי שמירת המרחק הפיזי.
 • הקבוצות לא תבואנה במגע ביניהן, והן תשהינה לאורך יום הפעילות במתחמים נפרדים;  כל קבוצה תצא להפסקה בזמנים שונים.
 • תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה (לפני ואחרי פעילות בחצר, או בעבודה עם מחשב, ולפני ואחרי כל ארוחה).  איש הצוות והתלמיד יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי חיטוי. גם אם עטו כפפות במהלך המפגש, בסיומו יש להוריד את הכפפות, להשליכן ולשטוף היטב את הידיים.
 • הצוות והתלמידים, יגיעו אל מוסדות החינוך עם מסיכת פה ויעטו את המסכה בהתאם להנחיות שלהלן:
  • בגן הילדים: בשעת פעילות עם הילדים בתוך מבנה הגן – אין צורך במסכה לצוות הגן בשעת פעילות בחצר, יש צורך במסכה לצוות הגן.
  • בבית הספר: בכיתה בזמן השיעור – אין צורך במסכה לרבות הצוות. מחוץ לכיתה ובזמן ההפסקה – יש צורך במסכה החל מכיתה ב’ ומעלה.
  • הוראות לא חלות על ילדים מתחת לגיל 7, אנשים עם מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית המתקשים באופן משמעותי בשימוש במסכה; השוהים בכלי רכב, במבנה או בחדר ללא אדם נוסף.
 • הילדים יאכלו את ארוחותיהם כשהם ישובים בשולחנות נפרדים זה מזה; יש להימנע מכיבוד משותף. כל תלמיד אחראי על ארוחה אישית , יש לאכול על מפית נקיה ולא ישירות על השולחן.
 • יש להקפיד במהלך היום על אוורור חדרי הכיתות בהם מתקיימת הפעילות.
 • יש להנחות את התלמידים להימנע ממגע ולשמור על מרחק, ובמידת הצורך אף לסמן את המרחק באופן בהיר ובולט לצוות ולתלמידים. יש להקפיד ככל שניתן על מרחק של שני מטר בין הנוכחים.
 • התלמידים יגיעו למסגרת החינוכית עם ציוד לימודי אישי. יש להימנע מהעברת חפצים מיד ליד.
 • בפעילות משותפת יש להימנע מהעברת חפצים מיד ליד. ניתן לאפשר שימוש משותף בחפצים רק אם ניתן לחטא אותם.

4. תנועה במרחבים המשותפים בבית הספר ובהפסקות

 • ​תישמר הפרדה ולא יהיה מעבר של התלמידים בין מרחבי הלמידה.
 • אין לצאת למסדרונות, אלא לשם הפסקה, עפ”י תוכנית שנקבעה, כך שכל כיתה  תצא להפסקה בזמן שונה.
 • במידת הצורך והאפשר תחולק החצר למתחמי משנה מופרדים,  כשכל קבוצה תקבל מתחם פעילות משלה.
 • חשוב לוודא כי לא תהיה התגודדות של תלמידים  .
 • בזמן ההפסקה אין לאפשר משחקי כדור במגרשים.
 • כל תנועה במרחבים המשותפים תעשה באופן מבוקר, ובכללה יציאה לשירותים.
 • יש לדאוג ככל הניתן כי בתאי השירותים לא ישהו יותר משני תלמידים בו זמנית. אם תפוסים, יש להמתין מחוצה להם, במרחק עד שיתפנו.

5. עדכון ההורים והקשר עימם

 • ​מנהל המוסד החינוכי ישלח להורים איגרת הנחיות קורונה, אשר תרכז הנחיות והסברים, מפורטים וברורים. מוצע גם לשקול מתן תדריך חזותי באמצעות האינטרנט (ZOOM).
 • המנהל ינחה את המחנכים לקיים קשר רציף עם התלמידים שאינם מגיעים לבית ספר ועם הוריהם.
 • ההתנהלות שלהלן תיושם בגני הילדים ובבתי הספר לחינוך מיוחד.
 • יצוין כי במסגרות לתלמידים עם מוגבלות שכלית עמוקה או סיעודית, הכיתה או הגן יפעלו בהרכב של עד שישה תלמידים עם צוות קבוע.

דגשים לתלמידים בכל המסגרות

​גני ילדים בחינוך המיוחד וכיתות בבתי ספר לחינוך מיוחד

 • הפעילות בגן או בכיתה תהיה בהרכב של עד 17 תלמידים.
 • כל קבוצה תפעל עם אנשי צוות קבועים, לרבות אנשי צוות קבועים ועו”ה ממקצועות הבריאות והמטפלים באומנות.
 • לצוות תתאפשר תחלופה בין ארבע כיתות גן קבועות ו/או עבודה פרטנית.
 • במידת הצורך ניתן לחלק את כיתת הגן לשתי קבוצות משנה, אשר יפעלו בו זמנית.
 • התלמידים יגיעו למוסד החינוכי חמישה ימים בשבוע.
 • יום הלימודים יתחיל בשעה 08:00 ויסתיים בשעה 14:00.
 • במגזר הערבי, במהלך חודש הרמדאן, יום הלימודים יסתיים בשעה 13:00.
 • במידת הצורך, עובדי ההוראה במוסד החינוכי ישולבו במערכת השבועית בכיתות ובקבוצות השונות.

גני ילדים בחינוך הרגיל

 • בשלב זה תלמידי הגנים הרגילים אינם חוזרים לשגרת לימודים רגילה, ולכן תלמידים הלומדים בגן הרגיל הזכאים למענה מהסל המוסדי ימשיכו לקבל מענה ככלל תלמידי הגנים .
 • תלמידים הלומדים בגן רגיל וזכאים לסל אישי ימשיכו לקבל מענה לימודי וטיפולי כפי שניתן עד כה במוקדים שנקבעו על ידי הרשות המקומית. ככל הניתן, המענה יינתן עד שלוש פעמים בשבוע למשך ארבע שעות ביום. הסייעת תלווה את התלמיד הזכאי לתמיכה זו בשגרה.

תלמידים הלומדים בבתי הספר יסודיים שכבות א’-ג’

תלמידים הלומדים בכיתות רגילות ומקבלים בשגרה מענה מהסל המוסדי, ימשיכו לקבל מענה זה ככל הניתן.

תלמידים הלומדים בכיתות רגילות

 • התלמידים ילמדו במוסד החינוכי בו הם לומדים בשגרה ועל פי המערכת הכיתתית בחירום.
 • בהתאם לתוכנית האישית יינתן מענה לימודי וטיפולי ככל הניתן.
 • הסייעת תלווה את התלמיד הזכאי לתמיכה זו בשגרה.

תלמידים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד בבית ספר יסודי רגיל

 • הפעילות תתקיים בהרכב כיתתי של עד 17 תלמידים.
 • כל כיתה תפעל עם אנשי צוות קבועים  לרבות מורים מקצועיים קבועים ועובדי הוראה ממקצועות הבריאות והמטפלים באומנות.
 • לצוות הקבוע תתאפשר תחלופה בין ארבע כיתות קבועות ו/או עבודה פרטנית.
 • במידת הצורך בהתחשב בגודל חדר הכיתה ומספר התלמידים, תפוצל הכיתה לשתי קבוצות משנה, אשר יפעלו בו זמנית.
 • תלמידי כיתות החינוך המיוחד בשכבות א-ג יגיעו לבית הספר חמישה ימים בשבוע
 • יום הלימודים יתקיים על פי המערכת הבית ספרית בעת החירום .
 • מערך ההסעות יפעל בהתאם להנחיות שיתקבלו על ידי אגף ההסעות ובכפוף להנחיות משרד הבריאות להסעת תלמידים.

תלמידים הלומדים בבתי ספר רגילים מכיתה ד’-י”ב

 • בשלב זה, בהלימה למתווה בתי הספר, תלמידי כיתות ד’-י”ב הלומדים בכיתות הרגילות, אינם חוזרים לשגרת לימודים רגילה (למעט תלמידים הניגשים לבחינות בגרות חיצונית, ראו בהמשך).
 • תלמידים הלומדים בכיתות רגילות ומקבלים בשגרה מענה מהסל המוסדי, ימשיכו לקבל תמיכה בהתאמה למערך הלמידה הכיתתי והלמידה מרחוק.

תלמידים הלומדים בכיתות הרגילות כיתות ד’-י”ב

 • המענה האישי יינתן במוסד החינוכי בו הם לומדים בשגרה. אם הדבר לא מתאפשר, הם יילמדו  במוסד חינוכי שיקבע על ידי הרשות המקומית או הבעלות.
 • יינתן מענה לימודי וטיפולי ככל הניתן בהתאם לתכנית הלימודים האישית ולמערכת שתגובש, המענה יינתן עד שלוש פעמים בשבוע, למשך ארבע חמש שעות בכל מפגש.
 • התלמיד ימשיך להשתתף בלמידה הכיתתית המתקיימת במרחב הווירטואלי .
 • הסייעת תלווה, את התלמיד הזכאי לתמיכה זו בשגרה.
 • תלמידים בכיתות י”א-י”ב שניגשים לבחינות בגרות חיצוניות, ישובצו בהתאם למערכת הכיתתית שלהם.

תלמידים הלומדים בכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים מכיתה ד’-י”ב

 • הפעילות תתקיים בהרכב של עד 17 תלמידים.
 • כל כיתה תפעל עם אנשי צוות קבועים  לרבות מורים מקצועיים קבועים ועובדי הוראה ממקצועות הבריאות והמטפלים באומנות.
 • לצוות הקבוע תתאפשר תחלופה בין ארבע כיתות קבועות ו/או עבודה פרטנית.
 • במידת הצורך בהתחשב בגודל חדר הכיתה ומספר התלמידים, תפוצל הכיתה לשתי קבוצות משנה, אשר יפעלו בו זמנית.
 • תלמידי כיתות החינוך המיוחד לבית הספר חמישה ימים בשבוע.
 • יום הלימודים יתקיים על פי המערכת הבית ספרית בעת החירום .
 • לתלמידי י”א-י”ב הניגשים לבחינות בגרות חיצוניות, יש לקיים למידה ומפגשי הכנה לבחינות
 • מערך ההסעות יפעל בהתאם להנחיות שיתקבלו על ידי אגף ההסעות ובכפוף להנחיות משרד הבריאות להסעת תלמידים.

מתווה החזרה ללימודים – כיתות י”א-י”ב

 • ​הלמידה תופעל בקבוצות קטנות של עד 17 תלמידים בכיתות ובמתחמי לימוד נפרדים לכל קבוצה.
 • חדר הלימוד או הכיתה  יאורגן כך שכל תלמיד יישב בשולחן נפרד,  תוך הקפדה על מרחק של שני מטרים אחד מהשני לאורך כל היום.
 • לכל קבוצת לומדים תשובץ, ככל הניתן, קבוצת מורים קבועה. אם יש צורך לשבץ מורה ליותר מקבוצה אחת, ניתן לעשות זאת, אך לא ליותר מ-4 קבוצות למורה.
 • ככל שיוותרו מקצועות לבגרות שהמורה המלמד לא משובץ לקבוצה, ילמד המורה בלמידה מרחוק. (אותה ניתן לקיים גם מתוך בית הספר).
 • הלמידה תהיה מרוכזת לבגרות, ותתוכנן כך שהתלמידים יקבלו את הסיוע והתגבור לקראת בחינות הבגרות.
 • מנהל/ת בית הספר תבנה/יבנה מערכת שעות של מרתונים לבגרות לפי קבוצות הלימוד וצרכי התלמידים לקראת הבגרות, כך שהתלמידים הניגשים לבחינות בגרות יקבלו הזדמנות להגיע לבגרות תוך מיצוי יכולותיהם.
 • אם יש צורך, ניתן לשלב במערכת הבית ספרית למידה לקראת מקצוע בציון פנימי כדי לאפשר לתלמידים למצות בו את יכולתם.
 • ניתן לקיים בחינות מתכונת, ומבחני הצלחה לקראת הבגרות לכל קבוצת לומדים ובאותם תנאים.

היערכות לקראת פתיחת בית הספר

 • ​מומלץ לערוך מיפוי של התלמידים בכיתות י”א-י”ב ולחלקם לקבוצות של עד 17 תלמידים על פי מאפייני לימוד משותפים (הניגשים לאותם שאלוני בגרות), לא יתאפשר מעבר תלמידים בין קבוצות.
 • תלמידי חינוך מיוחד המשולבים בכיתות, ילמדו יחד עם חבריהם, בהתאם לתוכנית לבחינות הבגרות שלהם, ויכללו במספר התלמידים המרבי לקבוצה.
 • מקצועות שאינם משותפים לכלל התלמידים בקבוצה ישובצו ללמידה מרחוק. (שיכולה להתקיים גם בזמן בו התלמידים והמורים בבית הספר, אך לא באותו החדר) או בתת קבוצה משותפת מתוך הקבוצה הגדולה. אין לערבב תלמידים מקבוצות שונות.
 • מומלץ ללמוד במודל המרוכז: שניים עד שלושה מקצועות מקסימום ללמידה ביום אחד או במודל המרתונים. ההחלטה על מודל הלמידה נתונה לסמכות מנהל/ת בית הספר.
 • שיבוץ עובדי הוראה ושיבוץ הכיתות יעשה ע”י מנהל/ת בית הספר בתיאום מלא עם הבעלות על בית הספר ובידוע מפקח בית הספר.
 • צוות המורים המשובץ להוראה בבית הספר יעבוד בהתאם להיקף המשרה של כל מורה, כולל שעות פרטניות ושהייה. צוות זה יעסוק גם בהוראה או בהפעלת הלמידה מרחוק בשכבות שאינן מגיעות לבית הספר באם  מנהל/ת בית הספר משבצו לכך כחלק ממשרתו.
 • סטודנטים להוראה, סייעות ותומכי הוראה יכולים להצטרף לקבוצות הלימוד והם יהוו אנשי צוות קבועים בקבוצה אליה הצטרפו. אנשי צוות אלה אינם רשאים לעבור מקבוצה לקבוצה. נוכחותם יכולה לסייע גם למורים לסגור פערים ולתת יחס אישי.
 • במסגרת חלוקת הכיתה לקבוצות, המחנך/ת תמשיך/ימשיך ללוות את כלל הכיתה במערך הלמידה הן בבית הספר והן מרחוק.
 • מומלץ לקיים יום לימודים פיזי לפחות בין 6 שעות שבועיות. אורך יום הלימודים בבית הספר ימשך ככל שמערכת השעות תאפשר בהתחשב בחלוקה לקבוצות ובהיקפי משרות המורים.
 • במהלך התכנון ייתן/תיתן המנהל/ת את הדעת על מענים פרטניים לפי צורכי התלמידים ומתן הזדמנות לכל התלמידים לקבל מענים לפי צרכיהם.
 • המנהל/ת ומי מטעמו/ה תעקוב/יעקוב אחר הנוכחות של התלמידים באופן יומי.
 • בחודש הרמדאן, החל בימים אלה, בבתי הספר שבהם לומדים תלמידים או מורים הצמים ברמדאן, כדאי לתכנן את הלמידה באופן שיקל על התלמידים , ולאפשר להם למידה מיטבית בתנאים אלה ובהתאם למערכת השעות המאושרת לחודש הרמדאן.
 • מומלץ שמנהל/ת בית הספר תפרסם/יפרסם מראש לתלמידים, להורים ולמורים מערכת שעות שבועית (רצוי דו-שבועית) שתכלול גם שעות פרטניות, בהלימה לצרכי הלומדים.
 • מומלץ כי מנהל/ת בית הספר יקיים/תקיים מפגש עם צוות המורים, בליווי יועצת בית הספר, במטרה לאפשר אוורור רגשות, חיזוק החוסן הנפשי וחיזוק תחושת המסוגלות של הצוות.
 • מומלץ להבנות דרכים לתקשורת שוטפת עם ההורים, להדרכה ולמתן מענה להיבטים רגשיים של ילדיהם.
 • בסמכותו/ה של מנהל/ת בית הספר להנחות את המורים, להוביל את הליך בחירת התלמידים והקבוצות, ולעצב את הלמידה בהתאם לצורכי קהילת בית הספר עליה הוא אמון/ה, תוך שמירה על עקרונות המתווה ודרישות משרד הבריאות. כל זאת בשיתוף עם הבעלות על בית הספר והרשות המקומית.
 • מפקח/ת בית הספר אמון/ה על הנחיית המנהלים וליוויים בבניית המודל והדרכתם לפי עקרונות המתווה.

אורח חיים – איך מתנהלים בבית הספר?

 • כל תלמיד יגיע לבית הספר באופן עצמאי. תלמידים הזכאים להסעות, יקבלו הודעה בהמשך כשיוסדר עניין זה.
 • הגעה של תלמידים בתחבורה ציבורית, תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות בנושא זה.
 • הכניסה לבית הספר תהיה דרך השערים הקבועים שיש בהם את סידורי האבטחה והבקרה הנדרשים.
 • בבית ספר שבו שער כניסה אחד, ידאג המנהל לתזמן את הגעת התלמידים כך שלא תיווצר התקהלות ליד השער.
 • למגיעים ברכב פרטי- יש להמתין ברכב כך שלא תיווצר התקהלות בכניסה.
 • התלמידים יונחו לשמור מרחק של 2 מטר זה מזה בעת הכניסה והיציאה. (מומלץ לסמן בפתח בית הספר קווים המסמנים את המרחק)
 • הורי התלמיד לא יורשו להיכנס לבית הספר.
 • התלמידים יקבלו הודעה מראש באיזו כתת לימוד הם לומדים ויונחו להיכנס היישר לכיתתם.
 • תלמידים ומורים ואנשי הצוות הנוספים יגיעו לבית הספר עם מסכת פה ואף.
 • כניסת תלמידים לבית הספר תאושר רק בהצהרת בריאות של הורי התלמיד, תלמיד בגיר (מעל לגיל 18) רשאי לחתום על ההצהרה בעצמו.
 • אנשי הצוות אף הם ימלאו הצהרת בריאות כנדרש.
 • בשער בית הספר תונח תיבה לאיסוף הצהרות הבריאות, וצוות בית הספר יתייקם מידי יום.
 • באחריות הבעלות על בית הספר לדאוג שליד כל כיור יש סבון ומגבות נייר לניגוב הידיים. ולדאוג לחדשם לפי הצורך.
 • באחריות הבעלות על בית הספר לדאוג שבמרחב בית הספר יהיו עמדות עם חומר ניקוי וחיטוי הידיים.
 • באחריות הבעלות על בית הספר לדאוג שבסוף כל יום ינוקו חדרי הלימוד והשירותים. וכן לדאוג לניקוי בית הספר והכנתו לקראת הפעלת מתווה זה. ולדאוג לכל כללי הניקוי וההכנה  בהתאם לחוזר אורחות  חיים בטוח במוסד חינוכי בתקופת הקורונה
 • רכז הביטחון והמורים התורנים בהפסקות יהיו אחראים על שמירת ההנחיות והתקנות בשטח בית הספר בהתאם לחוזר אורחות  חיים בטוח במוסד חינוכי בתקופת הקורונה :
  • מניעת מגע פיזי – חיבוקים, לחיצות ידיים וכיוצא בזה.
  • מניעת התגודדויות בכל שטח בית הספר.
  • הימצאות כלל האמצעים והאביזרים הנדרשים: סבון בכיורים, נייר לניגוב הידיים וכיוצא בזה (באחריות הבעלות לספקם).
  • וידוא הקפדה על שמירת היגיינה אישית מצד תלמידים ואנשי צוות.
  • עטיית מסכות במרחבים הפתוחים בבית הספר.

**מנהלים יקרים, אנו ערים לכך, כי מדובר במציאות מורכבת וחדשה עבורכם וייתכנו עדכונים ושינויים בהנחיות בהתאם להתפתחות הקורונה בישראל, אנו מקווים שתקבלו זאת בהבנה.

דילוג לתוכן