Skip links

רשימת הקייטנות המאמצות | ארגון הקייטנות של ישראל

רשימת הקייטנות המאמצות | ארגון הקייטנות של ישראל

רשימת הקייטנות המאמצות משתתפים ב 2019

רשימת הקייטנות המאמצות משתתפים ב 2019
הקייטנות המאמצות  שם איש הקשר אמץ משתתף חבר בארגון  
קייטנת עולם הכושר לוטם  4 משנת 2017
מפעלי קיץ ניר מאור  2 משנת 2017
קייטנת ספורט fun אלכס רייכמן  2 משנת 2017
מחנה טלוויזיה  רשת  ורד מדר 2 משנת 2017
קייטנת עין יעל  תמנה  מקיטן 2 משנת 2017
קייטנת דדילנד דדי ביטון  2 משנת 2018
הקייטנה המטיילת  רוני קריין 2 משנת 2018
מחנה סוסים של לאהנר לאהנר  סבן 4 משנת 2018
גל אלמוג ביה”ס לגלישה יוסי פרץ 2 משנת 2019

קראו עוד אודות ארגון הקייטנות והצטרפו אלינו “יחד יוצרים שינוי” החזון שלנו

כיתבו תגובה

דילוג לתוכן