Skip links

תוכנית “אמץ משתתף”: יחד יוצרים שינוי!

תוכנית “אמץ משתתף” הוא מיזם חברתי ייחודי של ארגון הקייטנות של ישראל, שמסייעת גם לילדים ממשפחות מעוטות יכולת להשתתף בקייטנות ובפעילויות אחרות.

אנחנו מאמינים שלכל הילדים, ללא קשר למצב הכלכלי של משפחתם, יש זכות ליהנות מהשתתפות בקייטנות ומפעילויות אחרות של החינוך הבלתי פורמלי, והמטרה הזו נמצאת בליבת החזון של הארגון.

מהיום שהוקם, פועל הארגון ללא לאות כדי לסייע גם לילדים ממשפחות מעוטות יכולת להשתלב במסגרות החינוך הבלתי פורמלי, באמצעות מימון מלא או חלקי של הפעילות. מטרה ערכית וחברתית חשובה שמתאפשרת הודות למנהלי הקייטנות ולנותני השירות שהתגייסו לתוכנית “אמץ משתתף”, תמיכה של גופים ממסדים ושיתוף פעולה עם משרדי הרווחה.

בואו להיות חלק מהשינוי!

“המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו”… מנהלי קייטנות ונותני שירות יקרים – לכל אחד מכם יש את הכוח לשנות ולהשפיע באופן משמעותי על חיים של ילד. צרו איתנו קשר, הצטרפו עוד היום לתוכנית “אמץ משתתף” ויחד נוכל לעשות כאן שינוי גדול.

איך אפשר לקחת חלק בתוכנית “אמץ משתתף”?

מנהלי קייטנות – באמצעות צירוף של ילד אחד לקייטנה ללא עלות, או בעלות בסיסית (לכיסוי הוצאות מינימאליות בלבד).

נותני שרות – באמצעות מתן שוברי קנייה, כרטיסים לבילוי משפחתי, מימון קייטנה לילד אחד ו/או קיום הופעה או העברת פעילות בהתנדבות.

אין נתינה קטנה מידי. כל עשייה משמעותית!

כיתבו תגובה