Skip links

קייטנות קיץ לילדים עם מוגבלות התפתחותית

הידעתם? במהלך חופשת הקיץ מתקיימות קייטנות המיועדות לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הלומדים במערכת החינוך. כל הפרטים!

במהלך חופשת הקיץ מתקיימות לא מעט קייטנות שמיועדות לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, שלומדים במערכת החינוך. מטרת הקייטנות הללו היא לאפשר לתלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית סדר יום מלא ומהנה ולהקל על המשפחה.

למי מיועדת הקייטנה?

הקייטנה מיועדת לילדים ובני נוער בגילי 21-5 שנים, שמתגוררים בביתם או בבית משפחה אומנת, ושעבורם אושרה ההשתתפות בקייטנה, בהתאם למגבלות התקציב.

מיהן העמותות המפעילות את הקייטנות?

העמותות הבאות מפעילות, בדרך כלל, את הקייטנות:

ארגון מפעילכתובתישובטלפוןפקסדואר אלקטרוני
 מזרח ירושליםשייח ענבר 39,ירושלים02-6275077,02-6275335ayatcity@hotmail.com
אקיםפנחס רוזן 69ת”א-יפו03-766222203-6470055 
לב בנימיןד.נ. מזרח בנימיןעופרה02-997823102-9978232lev_bin@netvision.net.il
מנהל רוממהזכרון יעקב 5ירושלים02-530272702-5376830zamid@romema.matnasim.co.il
מנהל רמת שלמהקהילות יעקב 10ירושלים02-571097802-5710979tzamidrsh@gmail.com
עזר מציוןגיבורי ישראל 17בני ברק03-614444403-6745077 
עמותת אתגריםבית הלל 18ת”א-יפו03-561358503-5612302frontdesk@etgarim.org
שיח סודירמיהו 31ירושלים02-6405019153-2640515aglick@seso.co.il
שמחה לילדהפסגה 24,ירושלים02-652700702-6537853smile@simchalayeled.org.il

שימו לב: יש לבדוק את נכונות הנתונים מידי שנה.

פרטים נוספים 

מה כוללת הקייטנה?
הקייטנה כוללת חוגים מגוונים ופעילויות הפוגה.

היכן נערכת הקייטנה?
הקייטנה נערכת במבנה מתאים שנבחר על ידי העמותה המפעילה ובאישור משרד החינוך וזאת על פי חוק הקייטנות.

מהו משך הפעילות של הקייטנה?
הפעילות בקייטנה נמשכת 5 ימים ועד ל-5 שעות יומיות.

מי מפעיל את הקייטנה?
הקייטנה מופעלת על ידי גורמים שזכו במכרז משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למטרה זו, כאשר הצוות מקבל אוריינטציה לעבודה עם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

האם ישנו פיקוח על הקייטנה?
הפעילות בקייטנה מפוקחת ומאושרת על ידי משרד החינוך.

האם ההשתתפות בקייטנה כרוכה בתשלום?
הקייטנה מסובסדת חלקית על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

אנו רוצים שבננו ישתתף בקייטנה, למי אנו פונים?
על מנת לבדוק אפשרות להשתתפות בקייטנה, יש לפנות ישירות לעמותות המפעילות את הקייטנות.
ההשתתפות בקייטנה תתאפשר בהתאם להחלטת העמותה המפעילה ובכפוף לתקציב.

קיץ מהנה!

כיתבו תגובה

דילוג לתוכן