Skip links

קבוצות

הצטרפו לקבוצות דיון
פעילות מים לקיץ מרענן וכיפיי
 • קבוצה ציבורית
 • כייף
 • נותני שירות לפעילויות שמשלבות מים .
למען עתיד טוב יותר
 • קבוצה ציבורית
 • קטגוריה לבדיקה
 • קורונה
 • להצטרף מתוך מקום שהיכולת לתת יותר גדולה מהרצון לקבל
מועצת ארגוני הנוער
 • קבוצה קבוצה פרטית
 • מועצת ארגוני הילדים והנוער היא ארגון גג שהוקם ביוזמת מנהלי ומנהלות הארגונים, כעמותה ללא מטרות רווח בשנת 2013. המועצה מאגדת, מייצגת ומרכזת את הפעילות, העשייה ועבודת המטה המשותפת של ארגוני הנוער וארגונים נוספים החפצים בכך אשר פועלים בשדה החינוכי הבלתי פורמלי. ייעוד המועצה לאפשר לארגוני הילדים והנוער לפעול, להשפיע, להתרחב ולממש את חזונם ביחד ולחוד. במועצה חברים 18 ארגוני ילדים ונוער הבכירים בישראל ותחומי הפעילות שלה הם יעוץ והכוונה למטות הארגונים, ניהול פרויקטים חינוכיים ארציים, קיום קשרי ממשל מיטיבים, יצירת שיתופי פעולה בין ארגוניים ועם גורמים במרחב, ביצוע הכשרות מקצועיות וקידום תהליכי מחקר ופיתוח במרחב החינוך הערכי הבלתי פורמלי. בנוסף, מהקמתה, המועצה מובילה שולחן משותף של מסגרות שנת השירות בארגוני נוער וגופים נוספים בו חברים כ-15 ארגונים מובילים בתחום אשר בהם מתנדבים בכל שנה כ-1,000 מתנדבי ומתנדבות שנת שירות ברחבי הארץ ובמשימות מגוונות.
סרטונים ביוטיוב
 • קבוצה ציבורית
 • אוסף סרטונים
kaytana1.com
 • קבוצה ציבורית
 • kaytana1.com
מרכז המבקרים נמל אשדוד
 • קבוצה ציבורית
 • קטגוריה לבדיקה
 • כייף
 • עולם הים והמטענים הוא עולם דינמי המתחדש ומשתנה תדירות. התכנים במרכז הידע נכתבו במטרה לשתף וללמד על עבודת הנמל, הן בהיבטים מקצועיים המיועדים ללקוחות כמו יבואנים ויצואנים, והן בהיכרות עם ההווייה של עובדי נמל אשדוד.
Corona Jokes
 • קבוצה ציבורית
 • בדיחות, כייף, צחוקים, קורונה
 • יאללה בדיחות קורונה
כל החברה
 • קבוצה ציבורית
 • קטגוריה לבדיקה
 • טאג_לבדיקה
 • קבוצה לכל החברה