Skip links

כיצד תדעו אם הקייטנה בטוחה לילדיכם?

איך מוודאים שהקייטנה בטוחה ומה חשוב לבדוק לפני שנרשמים? כל התשובות

מאת: ארגון ‘בטרם לבטיחות ילדים’

החופש הגדול כבר עומד בפתח ושוב עולה השאלה… מה עושים עם הילדים? יש מי שכבר מתכננים את הטיול לחו”ל אבל אלה שנשארים בארץ, ודאי כבר חושבים על מסגרת איכותית לילדים. אם החלטתם לשלוח את הילדים לקייטנה זו או אחרת – אנא שימו לב ובדקו את מידת בטיחותה של הקייטנה בהתאם לפרמטרים האלו:

קייטנה בטוחה – הסדרי הבטיחות בקייטנה:

 • רישיון הפעלה: ניהול קייטנה מחייב רישיון לפי חוק רישוי עסקים.
 • אישורי בטיחות: הפעלת הקייטנה מותנית בקבלת אישור בטיחותי על תקינות המבנים והמתקנים.
 • עזרה ראשונה: בכל קייטנה חייב להיות ציוד לעזרה ראשונה לפי התקן ומגיש עזרה ראשונה. בקייטנה המונה 100 חניכים יימצא חובש.
 • בקייטנה המונה 400 חניכים יימצא רופא בנוסף ל- 4 חובשים ורכב לפינוי נפגעים.
 • בטיחות באש: יש לבדוק הימצאותם של גלאי עשן לאיתור דליקה מכוונת או בלתי מכוונת. כמו כן יש לדאוג למטפי כיבוי ותקינותם. מטפי הכיבוי יהיו בעלי תג בדיקה ויסומנו.
 • במידה שיש במבנה דלתות/חלונות זכוכית גדולים יש לדאוג כי הם יהיו מחוסמים. דלתות/חלונות שאינם מחוסמים עלולים לגרום בעת פיצוץ או בעת היתקלות ילדים או חפצים בהם להתנפצות.

מבנה ומיקום הקייטנה

 • מבנה הקייטנה יותאם לפעילות של ילדים כגון: מתנ”ס, גן-ילדים, מקום העבודה.
 • מומלץ שלא לשלוח את הילדים לקייטנות מאולתרות שאין בהן מבנה מסודר, ואינו מוגן מבחינה ביטחונית ובטיחותית.
 • יש להעדיף קיום קייטנה במקום מגודר היטב, ללא פרצות, עם שער כניסה אחד, שמור על ידי מבוגר.
 • יש לבדוק שאין מפגעים בטיחותיים באזור הקייטנה: חבלים, יתדות ואמצעי תיחום אחרים יסומנו בצורה כזו שייראו בכל מצב.

מתקני הקייטנה

 • יש לדאוג לתקינותם של מתקני המשחקים.
 • מומלץ שימוקמו על משטחי חול.
 • חשוב להקפיד שהרווחים בין השלבים במתקנים יהיו קטנים מראשו של ילד.

קייטנה בטוחה – הסדרי כניסה ויציאה

 • הכניסה לקייטנה והיציאה ממנה תיעשה אך ורק בליווי מבוגר.
 • בעת יציאה למקום פעילות מחוץ למבנה, יש לבדוק כי המקום אליו יוצאים מאובטח ובטיחותי עבור ילדים.
 • יציאה לבריכה: יש עדיפות לבריכה מקורה או מוצלת. חשוב לברר עם המדריכים כמה זמן ימצאו הילדים בתוך המים וכמה זמן יישבו במקומות מוצלים.
 • שעות פעילות: מומלץ לבדוק את השעה המדויקת בה מסתיימת שעת הפעילות של הקייטנה, ולקבל תוכנית מפורטת של שעות הפעילות במהלך הבילוי בקייטנה.

הסדרי הסעה

 • בעת יציאה ברכב הסעה למקום מחוץ למבנה הקייטנה, יש להקפיד על ליווי של מבוגר ועל-כך שלא יישאר ילד בתוך רכב ההסעה לאחר עזיבתו.
 • אם ההורים לקחו על עצמם את נושא ההסעה ועושים הסעה משותפת למספר ילדים, יש להקפיד שכולם יהיו חגורים.
 • הכניסה לרכב והיציאה ממנו תיעשה אך ורק מצד המדרכה.
 • בהסעה מאורגנת יש לבדוק מי מסיע, מי נמצא עם הילדים בזמן הנסיעה, מה קורה למי שמאחר להסעה ומומלץ להמתין עם הילד להסעה ולוודא שעלה לרכב ההסעה.
 • נוהגי האיסוף והפיזור של הילדים: חשוב לוודא מהם נוהגי האיסוף של הילדים אל הקייטנה והפיזור שלהם מהקייטנה, כדי שלא יהיה “רווח” שבו המדריך יעזוב את הילד וההורה טרם הגיע.

צוות הקייטנה

 • יחס נכון של מדריכים וחניכים: תקן משרד החינוך מחייב מדריך אחד לכל 25 חניכים.
 • חשוב לוודא שצוות הקייטנה הוכשר הן במניעת תאונות בילדים והן בעזרה ראשונה בסיסית.
 • נוהלי שתייה: מומלץ שלכל ילד יהיה בקבוק שתייה אישי.
 • לכל יציאה וסדר יום יהיה נוהל שתייה חופשי ודיווח על זמינות מקורות המים.

טלפונים

 • יש להחזיק רשימת טלפונים חשובים למקרה חירום במקום זמין ובולט: משטרה, מד”א, מכבי אש ומרכז ההרעלות.
 • יש להחזיק מספרי טלפון זמינים של הורי הילדים במקום נגיש וידוע לכולם.

חופשה מהנה ובטוחה!

כיתבו תגובה