Skip links
ארגון_הקייטנות_החזון_שלנו, חוק נגישות
החזון של ארגון הקייטנות של ישראל
Tags

החזון של ארגון הקייטנות של ישראל

ארגון הקייטנות של ישראל הוקם מתוך כוונה לחזק ולפתח מיזמים חברתיים שונים בתחום החינוך הבלתי פורמאלי, במטרה להכניס קרן אור בליבם של כל הילדים, לעלות חיוך על פניהם היום ולסלול להם דרך קלה יותר מחר.

דילוג לתוכן