Skip links

דרושים – סגל הדרכה ומנהלים!

לתפקידי ניהול והדרכה בקייטנות ומחנות קיץ

הקיץ מתקרב ואנחנו פה כדי לעזור לכם למצוא את הקייטנה או מחנה הקיץ המושלם.

הצטרפו אלינו למסע מרתק! מחפשים אנשים מובילים, מעוררי עניין, ומחוברים לצמרת החיים, שהתשוקה לחינוך בוערת בהם.

להגשת מועמדות
מתנפחים במוסדות חינוך

שכר המינימום החודשי לבני נוער

אסור למעסיק לשלם פחות משכר מינימום, גם עבור תקופת ניסיון

שעות נוספות

אסור להעביד נער במסגרת שעות נוספות.

גיל העסקה לפי חוק עבודת הנוער

אסור להעסיק נער שטרם מלאו לו 15 שנים. בחופשות רשמיות מותר מגיל 14.

שעות עבודה – לפי החוק

מותר להעסיק בני נוער עד 8 שעות ביום ולא יותר מ-40 שעות בשבוע.

הודעה על תנאי העבודה

פרטיו המלאים של המעסיק, תנאי העסקה, שכר שעתי, כמות השעות, ימים והדרישות

יום מנוחה

אין להעסיק בני נוער ביום המנוחה השבועית לפי הדת של הנער (שבת או ראשון).

בדיקות רפואיות

בני נוער המועסקים חייבים להציג אישור רפואי לנוער עובד מרופא המשפחה.

הפסקה

לאחר 6 שעות עבודה מגיע לעובד מנוחה של 45 דקות ההפסקה על חשבון העובד. 

בני נוער? דעו את הזכויות שלכם בעבודה!

לפרטים נוספים זכויות בני נוער בעבודה – כל זכות 

דילוג לתוכן

All Code Rights Reserved To isco©