Skip links
banner isco

פעילויות ואירועים לילדים ולמשפחות

איך לחזק את הקשר הבין-דורי באמצעות משחקים?
פעילויות לקייטנה עם משחקים שמחזקים את הקשר הבין-דורי

פעילויות לקייטנה עם משחקים שמחזקים את הקשר הבין-דורי

in Tags

כל ילד חווה תהליך של היפרדות, באמצעות בניית עולם משלו. התרבות המואצת, השתלטות המסכים והשגרה התובענית יכולים להתחלף במשחקים חברתיים!