Skip links
banner isco

קייטנות חנוכה

קייטנת קיץ ילד וכלבו
הכלב הוא חברו הטוב ביותר של האדם: קייטנת ילד וכלבו – קיץ 2020

הכלב הוא חברו הטוב ביותר של האדם: קייטנת ילד וכלבו – קיץ 2020

in Tags

תנועת נוער כלבנית, מסורת גם דגלים ושמחה וכמובן כל האישורים הנדרשים למחנה “ילד וכלבו” קייטנת הקיץ מחברת בין ילדים אוהבי כלבים מכל הארץ