Skip links

השתלמויות למנהלי קייטנות, קייטנות קיץ 2023

מועדי השתלמויות למנהלי קייטנות 2023 מנהלי קייטנות, רישוי למנהלי הקייטנות, תנועות הנוער והגנים קייטנות בית הספר של החופש הגדול

מנהלי קייטנות יקרים, כל גוף המפעיל קייטנות חייב ברישוי עסק, בהוצאת רישוי קייטנה ובהשתלמויות מקצועיות. אם ברצונכם להפעיל קייטנה בקיץ הקרוב כדאי שתדעו שהתהליך אורך זמן ומתחיל כבר בחודש מרץ. כדי לסייע לכם, ריכזנו עבורכם את מועדי השתלמויות למנהלי קייטנות העדכניות לשנת 2023, של מנהל חברה ונוער (בהתאם להנחיות משרד הבריאות).

שימו לב! המידע מתעדכן מעת לעת ע”פ פרסומי אגף מנהל חברה ונוער של משרד החינוך, וייתכן שיתווספו אירועים חדשים. על כן חשוב להתעדכן בלינק המצורף. להרשמה להשתלמויות – לחצו כאן.
(בוצעו שינויים בממשק של משרד החינוך על כן, יש לבחור ויפתחו ההשתלמויות הקיימות, מועדים נוספים יעודכנו כל העת)

מעוניינים לקיים כנס גם אצלכם? פנו אלינו ונשמח לעזור.

מנהלי קייטנות, שימו לב! עודכן מספר הטלפון של מוקד התמיכה למשתמשי מערכת רישום הקייטנות. מספרו החדש הוא 6552*

דברים שחשוב לדעת! השתלמויות למנהלי קייטנה.

רישוי קייטנה מה חשוב לדעת
  • במידה שתתבצע הרשמה להשתלמות ללא הגעה אליה, לא תתאפשר הרשמה להשתלמות נוספת אלא באישור המפקח (במקרה כזה יש ליצור קשר עם רכז המחוז).
  • מנהל קייטנה יהיה רשאי להגיש בקשה לקיום קייטנה רק לאחר השתתפות בהשתלמות למנהלי הקייטנה.
  • פתיחת הקייטנה מותנית ברישוי קייטנה של מנהל החברה והנוער ורישיון עסק מהרשות המקומית.
  • הגשת בקשה לקייטנה תתאפשר 24 שעות לאחר אישור המפקחת .

תאריכי השתלמויות מנהלי קייטנות לצורך קבלת רישוי קייטנות – קיץ 2023

מערכת רישוי קייטנות משמשת לביצוע תהליך מקוון להגשת בקשה לאישור חינוכי לקייטנות. המערכת מיועדת לכל מנהל קייטנה האמור לקיים קייטנה על פי חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש”ן-1990.

הכניסה למערכת היא באמצעות שם משתמש וסיסמה הניתנת לכל מנהל קייטנה, לאחר שעבר השתלמות למנהלי קייטנות. כאן תוכלו להיכנס למערכת רישוי קייטנות ולהסתייע בעזרי למידה לשימוש במערכת.

הסבר על המערכת להגשת בקשה לקייטנה והרשמה להשתלמות

  • מערכת הגשת בקשה לקייטנה תומכת בתהליך מתן אישור חינוכי לקייטנות או למחנות קיץ. המערכת מטפלת בכל שלבי התהליך, החל מהגשת הבקשה ועד להפקת האישור החינוכי. מנהל/ת קייטנה רשאי/ת להגיש בקשה לקיום קייטנה רק לאחר השתתפות בהשתלמות מינהל החברה והנוער. על כל מנהל/ת להירשם להשתלמות ולאשרר את הדוא”ל במהלך ההרשמה.
  • להרשמה להשתלמות לחצו על הכפתור הכתום “הרשמה להשתלמות מנהלי קייטנות ומחנות פנימייתיים” (אין צורך בהזדהות). 
  • להגשת בקשה לקייטנה לחצו על הכפתור הכתום “כניסה להגשת בקשה לקייטנה” (לאחר הזדהות).
  • שימו לב, מותר להגיש בקשה אחת בלבד למנהל/ת קייטנה לגבי אותם תאריכי קייטנה, למעט אשכולות גנים ברשויות מקומיות בלבד, הממלאים את סייעות האשכול באותה בקשה.

חומרי הדרכה לשימוש במערכת המקוונת

הודעות ועדכונים

  • מנהלי קייטנות, שימו לב! עודכן מספר הטלפון של מוקד התמיכה למשתמשי מערכת רישום הקייטנות. מספרו החדש הוא 6552*

רשימת בעלי תפקיד מפקחים ורפרנטים מנהלי תחום קייטנות במחוזות ובמטה

>> לתשומת לב מנהלי ומנהלות קייטנות ברשויות: יש לפנות ולהירשם באתר רישום הקייטנות אך ורק למחוז של משרד החינוך, שבתחומו הרשות שבה אמורים להתקיים הקייטנה או המחנה הפנימייתי שלכם. רק הם יכולים לטפל בכם! עבור פניות שיחרגו למחוזות אחרים, לא ניתן יהיה לתת להן מענה כלל.

מחוז​שם​תפקיד רוחב​טלפון נייד​טלפון במשרד​כתובת מייל
צפון​יגאל לוי​ממונה קייטנות במחוז​050-7771952073-3939726​igalle@education.gov.il​
​חיפה​יונתן אברה​ממונה קייטנות במחוז​050-9252682​073-3938131yonatanab@education.gov.il
​תל אביב​רננה רוזן​ממונה קייטנות במחוז​054-9367181​073-3936735​kaytanot.tlv@gmail.com
​מרכז​רעות ארליך​ממונה קייטנות במחוז054-7255313​073-3937128reuterllich35@gmail.com
​ירושלים-מנח”י​מנחם (מנה) חלפון​ממונה קייטנות במחוז​050-5651288​073-3934270​menahal@education.gov.il
​ירושלים-מנח”י​אסנת אזרף​מסייעת לממונה קייטנות המחוז, רפרנטית קייטנות מחוזית​050-6282350​073-3934620campjerusalem1@gmail.com
​דרום​מירי טימסיט​ממונה קייטנות במחוז​050-6289273​073-3935681miriti2@education.gov.il
​חרדי-ארצי​מאיר אסרףעדינה הורוביץ​מנהל חברה ונוער
מסייעת קייטנות במחוז
050-6282290
073-3934058
meiras@education.gov.il
kaitanot.charedi@gmail.com
​מטה המינהל בירושלים​מאיר אסא​מסייע למטה הקייטנות​052-3654412​052-3654412assameir12@gmail.com

למנהלי קייטנות סיוע טלפוני עבור תמיכה באתר של משרד החינוך

מוקד תמיכה לעזרה במערכת – 03-6906600

תמיכה בנושא סיסמאות בלבד – 03-9298888

תאריכי השתלמויות מנהלי קייטנות לצורך קבלת רישוי קייטנות – קיץ 2023/ קייטנות פסח

בעלי תפקידים בקייטנות

מנהל קייטנה: אדם שעל שמו הוצא הרישיון והאישור החינוכי לניהול הקייטנה. אחראי על הקייטנה ועל הפעלתה בהתאם להוראות כל דין ולאמור בחוזר מנכ”ל. מתוקף אחריותו עליו להיות נוכח במקום במשך כל זמן הפעילות. אם עליו להתלוות לפעילות מחוץ לתחום הקייטנה, עליו למנות לעצמו מחליף מצוות המדריכים הבוגרים.

נותן האישור החינוכי: מנהל מינהל החברה והנוער במשרד החינוך, סגנו או מנהל המינהל במחוז או המפקח על הקייטנות במחוז.

רכז בטיחות, בריאות ותברואה: אדם שמונה בידי מנהל הקייטנה לרכז את הפעילות להבטחת הבטיחות, הבריאות והתברואה בקייטנה. בקייטנה שבה מעל ל-100 חניכים יהיה רכז בריאות ותברואה בנפרד מרכז הבטיחות.

רכז ביטחון: אדם שמונה בידי מנהל הקייטנה ואושר בידי קב”ט הרשות המקומית או קב”ט המחוז לרכז את הפעילות להבטחת הביטחון בקייטנה המונה מעל 100 חניכים.

מדריך: אדם המופקד על קבוצת חניכים בקייטנה ונלווה אליהם במהלך כל שעות הפעילות.

מדריך בוגר: מדריך בן 18 ומעלה.

מדריך מקצועי: אדם המלמד נושא מסוים בקייטנה (ציור, אמנות, מחול, דרמה, שחייה, רכיבה על סוסים וכדומה). מדריך מקצועי פועל בפרקי זמן קצובים ואינו חייב להימצא בקייטנה במשך כל שעות הפעילות.

מדריך ראשי: מדריך אחראי על נושא ההדרכה בקייטנה ועוזר למנהל בקייטנה המונה 150 חניכים ומעלה או בפנימייה המונה 100 חניכים ומעלה.

מדריך צעיר: בוגר כיתות י’-י”ב שהשתתף בקורס הדרכה של מִינהל החברה והנוער במשרד החינוך או בקורס הדרכה של תנועת נוער כלשהי והוא בעל ניסיון בעבודה עם נוער. חניכים בקורס מד”צים שטרם סיימו את הקורס לא יועסקו כמדריכים מן המניין בשכר או בהתנדבות.

יועץ בטיחות: יועץ בטיחות מקצועי, המוזמן לבדוק את הבטיחות הסביבתית במקום הקייטנה.

תרגילים למנהלי קייטנות

מצגות וחומרי הדרכה למנהלי קייטנות

ביטחון ובטיחות בקייטנות ובמפעלי קיץ

עוד קישורים חשובים:

 

השתלמויות מנהלי קייטנה 2020

01/06/2020 – השתלמות גלישת גלים בלבד, סמינר שיין לשעבר, קפלן 42 פתח תקוה 20:00 – 14:00

12/03/2020 – קרית ארבע, מהד, רמת אשכול 14:00 – 12:00
16/03/2020 – גננות מחוז מרכז, תיכון אברהים קאסם טירה, תיכון אברהים קאסם טירה 20:00 – 15:00
17/03/2020 – מנהלי קייטנות מחוז מרכז, מועצה מקומית זמר, מועצה מקומית זמר 19:00 – 14:00
30/03/2020 – מנהלקייטנות מחוז מרכז, חטיבת יהלום, רחוב קשת 24, שוהם 19:00 – 14:00
19/04/2020 – מנהלי קייטנות, עמק המעיינות, מרכז עידן טכנולוגי-בית זיידן 15:00 – 08:15
23/04/2020 – מנהלי קייטנות בלבד, מחמוד דארוויש-נצרת, מרכז תרבות עירוני אבו סלמא 15:00 – 08:15
12/05/2020 – מנהלי קייטנות, טבריה, מתנ’ס פירסט 15:00 – 08:15
12/05/2020 – מנהלי קייטנות, כרמיאל, מתנ’ס מגדים ליד בי’ס פסגות כרמיאל 15:00 – 08:15
13/05/2020 – מנהלי קייטנות, לוחמי הגטאות, ספרייה מוזיאון קיבוץ לוחמי הגטאות 18:15 – 12:15
14/05/2020 – מנהלי קייטנות, מתנ’ס בית אשכול עפולה, קפלן 6 עפולה 15:00 – 08:15
17/05/2020 – מנהלי בי’ס של חופש בלבד, מתנ’ס בית אשכול עפולה, קפלן 6 עפולה 16:30 – 12:15
20/05/2020 – מנהלי קייטנות, לוחמי הגטאות, ספרייה מוזיאון קיבוץ לוחמי הגטאות 18:15 – 12:15
04/06/2020 – מנהלי קייטנות, חצור, מתנ’ס חצור הגלילית 15:00 – 08:15

השתלמויות מנהלי קייטנות 2019

אזורי רישום ב 2019 – מעוניינים לקיים כנס גם אצלכם – פנו אלינו

מקום ההשתלמותתאריךקישור לרישוםהערות
    
השתלמות קורס מנהלי קייטנות מכללת גורדון20/01/2019לרישום
למשתתפי הקורס בלבד
השתלמות קורס מנהלי קייטנות מכללת אור יהודה20/01/2019לרישום 
השתלמות מנהלי קייטנות רעננה18/02/2019לרישום
החיל 46 רעננה 19:00 – 14:00
השתלמות מנהלי קייטנות חטיבת יהלום שוהם04/03/2019לרישום
הקשת 24 שוהם 19:00 – 14:00
השתלמות מנהלי קייטנות, ביה”ס הארצי,הסמינר שיין10/03/2019לרישום
קפלן 42 פתח תקוה 18:30 – 14:30
השתלמות מנהלי קייטנות,ביה”ס הארצי,הסמינר שיין14/03/2019לרישום
גלישה בלבד, 20:00 – 14:00
השתלמות קיטנות החברה הערבית17/03/2019לרישום
עירית טירה, טארק עאלחי 22 טירה 18:00 – 13:30
השתלמות מנהלי קייטנות, ביה”ס הארצי,הסמינר שיין19/03/2019לרישום
קפלן 42 פתח תקוה 14:00 – 10:00
השתלמות גננות – מרכז הדרכה19/03/2019לרישום
צה”ל 17 חיפה 19:00 – 14:30
השתלמות גננות-פסח וקיץ28/03/2019לרישום
בית רייזל, גאולה 12 כפר סבא 20:00 – 16:00
קייטנות מרכזים קהילתיים, מרכז קהילתי בית דני01/04/2019לרישום
תדהר 42 13:00 – 10:00
מנהלי קייטנות, סמינר שיין פתח תקוה02/04/2019לרישום
, קפלן 42, פתח תקוה 15:00 – 12:00
קייטנות מרכזים קהילתיים08/04/2019לרישום
ללא כתובת, לרישום בלבד
גננות חיפה בלבד28/04/2019לרישום
מרכז הדרכה, צה”ל 17 19:00 – 14:00
מנהלי קייטנות גלישת גלים02/05/2019לרישום
מרכז הדרכה חיפה , צה”ל 17 17:00 – 14:00
מנהלי קייטנות, אשכול פיס רחובות02/05/2019לרישום
גבריאלוב 20 רחובות 19:00 – 14:00
גננות, ראשון לציון, מרכז קהלתי שקמה05/05/2019לרישום
רחוב חיים בר לב 8 19:30 – 16:00
מנהלים וגננות שער הנגב ובני שמעון בלבד!!!,05/05/2019לרישום
מתנ”ס איבים מ.א. שער הנגב 19:30 – 13:30
מנהלי קייטנות כלליות , מתנ”ס אור עקיבא07/05/2019לרישום
רוטשילד 1 19:00 – 14:00
כנס גננות מחוזי דרומי, מרכז הדרכה (משה”ב) באר שבע12/05/2019לרישום
וינגייט 65 או פועה מנצ’ל 6 ב”ש 20:00 – 15:00
מנהלי קייטנות וגני ילדים, מתנ’ס מגדים כרמיאל12/05/2019לרישום
רח’ הפסגה כרמיאל 18:30 – 12:00
מטה יהודה, בית העם12/05/2019לרישום
מסילת ציון 19:00 – 16:00
מנהלי קייטנות, אודיטוריום הספרייה העירונית נתניה12/05/2019לרישום
שדרות בנימין 60 נתניה 15:00 – 11:00
כנס מנהלי קייטנות וגננות אשדוד וקרית מלאכי בלבד!12/05/2019לרישום
שדרות וייצמן 18 אשדוד 21:00 – 12:00
מנהלי קייטנות גלישה בלבד סמינר ארצי שיין12/05/2019לרישום
קפלן 42 פתח תקווה 18:30 – 14:30
מנהלי קייטנות, אלעד,12/05/2019לרישום
אבטליון 3 אלעד 13:00 – 09:00
מנהלי קייטנות בנימין – בנין ערבה13/05/2019לרישום
שער בנימין 19:00 – 15:00
מנהלי קייטנות תנועת בתיה, חפץ חיים13/05/2019לרישום
קיבוץ חפץ חיים 17:00 – 09:00
מנהלי קייטנות בנימין – בנין ערבה13/05/2019לרישום
שער בנימין 19:00 – 15:00
תנועות נוער בלבד, קאנטרי גורן תל אביב13/05/2019לרישום
עמיקם 7 תל אביב 17:00 – 08:00
גננות חיפה בלבד, מתנ”ס אור עקביא14/05/2019לרישום
רוטשילד 1 19:00 – 14:00
מנהלי קייטנה ירושלים- תחנת הרכבת הישנה14/05/2019לרישום
דוד רמז 9:00-14:00
כנס מנהלי קייטנות דרומי בלבד!, מרכז הדרכה (משה”ב) באר שבע14/05/2019לרישום
ווינגייט 65 או פועה מנצ’ל 6 ב”ש 19:30 – 13:30
מנהלי קייטנה בית שמש, אשכול הפיס15/05/2019לרישום
עלית הנוער 6 19:30 – 16:30
מנהלי קייטנות וגני ילדים, בית אשכול עפולה15/05/2019לרישום
רח’ קפלן 5 עפולה 15:00 – 08:15
מנהלי בתי הספר של החופש הגדול דרומי בלבד – באר שבע15/05/2019לרישום
וינגייט 65 או פועה מנצ’ל 6 ב”ש 18:30 – 13:30
גגנות מחוז חיפה בלבד מתנ”ס באקה אל גרביה16/05/2019לרישום
מתנ”ס באקה אל גרביה. 18:00 – 13:00
מנהלי קייטנות, נס ציונה16/05/2019לרישום
אוסקר שינדלר 20 ציונה 19:00 – 14:00
גננות מחוז חיפה בלבד מתנ”ס קרית אתא19/05/2019לרישום
סירקין 21 קרית אתא 19:00 – 14:00
גננות, בית רייזל, כפ”ס19/05/2019לרישום
גאולה 12 כפר סבא 19:30 – 16:00
מנהלי קייטנות וגני ילדים, מתנ’ס פירסט טבריה19/05/2019לרישום
אור חיים 1 טבריה 20:15 – 14:15
מנהלי קייטנות בית שמש, אשכול הפיס19/05/2019לרישום
עלית הנוער6 בית שמש 19:30 – 16:30
רווחה ראשל”צ בלבד20/05/2019לרישום
מרכז פסגה, תרמ”ב 7 12:30 – 08:30
מנהלי קייטנות, בית רייזל20/05/2019לרישום
גאולה 12 כפר סבא 19:00 – 14:00
כנס קייטנות מחוזי מגזר חרדי, מתנ”ס נתיבות21/05/2019לרישום
מתנ”ס נתיבות 19:30 – 13:30
כנס קייטנות אילת,אילות,ערבה תיכונה ותמר21/05/2019לרישום
מתנ”ס בית רובין אילת 19:00 – 11:30
מודעין, בית סחלבים21/05/2019לרישום
עמק האלה 13 מודעין 19:00 – 15:30
מנהלי בתי הספר חופש הגדול , כפר קכע,21/05/2019לרישום
ספריה עירונית כפר כרע 16:00 – 13:00
גנ”י מטה יהודה, מושב נחם22/05/2019לרישום
מושב נחם 19:00 – 16:30
מנהלי קייטנות וגני ילדים, ספרייה מוזיאון לוחמי הגטאות22/05/2019לרישום
קיבוץ לוחמי הגטאות 20:15 – 14:15
מנהלי בתי הספר חופש הגדול , חיפה22/05/2019לרישום
צה”ל 17 17:00 – 14:00 מרכז הדרכה
כנס מחוזי מועצות אזוריות+שדרות בלבד!26/05/2019לרישום
מתנ”ס בת הדר מ.א. חוף אשקלון 20:00 – 12:30
מנהלי קייטנות כלליות , מתנ”ס קרית אתא26/05/2019לרישום
סירקין 21 קרית אתא 19:00 – 14:00
מנהלי בה”ס של החופש, רעננה27/05/2019לרישום
מרכז פיס החיל 46 רעננה 19:00 – 14:00
כנס מנהלי קייטנות וגננות אשקלון וקרית גת בלבד!28/05/2019לרישום
מתנ”ס נווה אילן אשקלון 20:00 – 12:30
מנהלי קייטנות וגני ילדים, מתנ’ס חצור הגלילית28/05/2019לרישום
רח’ ההסתדרות 1 חצור הגלילית 15:00 – 08:15
מחוז חרדי- נשים בלבד, סמינר בנות אלישבע28/05/2019לרישום
רחוב רש”י ירושלים 20:00 – 16:00
מנהלי בתי הספר חופש הגדול , מתנ”ס אור עקיבא28/05/2019לרישום
רוטשילד 1אור עקיבא 17:00 – 14:00
מנהלי בתי הספר חופש הגדול , מתנ”ס קרית אתא30/05/2019לרישום
סירקין 21 קרית אתא 17:00 – 14:00
מנהלי בה”ס של החופש, ראשון לציון02/06/2019לרישום
התזמורת 43 -בה”ס אשלים 19:30 – 15:00
מנהלי קייטנות,גננות ומנהלי החופש-אשכול בלבד04/06/2019לרישום
מועצה אזורית אשכול 18:30 – 12:00
מחוז חרדי- גברים ונשים בהפרדה, לבוש הולם, תפארת טבריה04/06/2019לרישום
ת”ת בנים, רח’ כורכום 1 טבריה 18:30 – 13:30
מנהלי קייטנות, פסגה פתח תקוה04/06/2019לרישום
העצמאות 68 פתח תקווה 18:00 – 14:00
כנס מנהלי בתי הספר של החופש הגדול צפוני בלבד05/06/2019לרישום
מ. נוער קופף , שדרות וייצמן 18 18:30 – 14:00
מנהלי קייטנות, מועדון המגדלור05/06/2019לרישום
אליהו סעדון 87 בהיכל התרבות 17:30 – 13:30
מנהלי קייטנות כלליות, מרכז הדרכה חיפה06/06/2019לרישום
צה”ל 17 19:00 – 14:00
מחוז חרדי- גברים ונשים בהפרדה מלאה, בני ברק10/06/2019לרישום
משואות רח’ ירושלים 1 ב 14:00 – 08:00
מנהלי קייטנות רמת גן, פסג”ה רמת גן12/06/2019לרישום
, חיים לנדאו 5 א’ ר”ג 20:00 – 17:00
כנס מנהלי קייטנות וגננות מגזר בדואי, מרכז הדרכה באר שבע13/06/2019לרישום
וינגייט 65 או פועה מנצ’ל 6 ב”ש 19:30 – 13:30
מנהלי קייטנות, יבנה13/06/2019לרישום
הנשיאים 17 -מתנ”ס שז”ר 19:00 – 14:00
מנהלי קיטנות כללי, רעננה,17/06/2019לרישום
החיל 46- אשכול פיס 19:00 – 14:00
גנ”י בית יעקב, מרפד שתילי אריה23/06/2019לרישום
סנהדריה ירושלים 19:00 – 15:00

השתלמויות מנהלי קייטנות 2019

מחוז צפון   
מקום ההשתלמותתאריךקישור לרישוםהערות
בית זיידן- עמק המעיינותטרם נקבעקישור לרישום 
ספריה- בית לוחמי הגטאותטרם נקבעקישור לרישום 
מתנ”ס מגדים כרמיאלטרם נקבעקישור לרישום 
מרכז פיס אורט טבריהטרם נקבעקישור לרישום 
מרכז מחמוד דרוייש נצרתטרם נקבעקישור לרישום 
בית פוזנק עפולהטרם נקבעקישור לרישום 
מרכז קהילתי מתנ”ס חצור הגליליתטרם נקבעקישור לרישום 
    
מחוז ירושלים   
מקום ההשתלמותתאריךקישור לרישוםהערות
מודיעין סחלביםטרם נקבעקישור לרישום 
מטה יהודה- מושב אשתאולטרם נקבעקישור לרישום 
ירושלים- מוזיאון ארצות המקראטרם נקבעקישור לרישום 
ארגון בתיה- חפץ חייםטרם נקבעקישור לרישום 
ארגון היכלי ענג- חפץ חייםטרם נקבעקישור לרישום 
גננות מטה יהודה- נחםטרם נקבעקישור לרישום 
מטה בנימין- ישוב ענתותטרם נקבעקישור לרישום 
גוש עציון מתנ”ס ג”עטרם נקבעקישור לרישום 
    
מחוז מרכז ומטה   
מקום ההשתלמותתאריךקישור לרישוםהערות
תנועות נוער- קאנטרי גורן ת”אטרם נקבעקישור לרישום 
חטיבת יהלום שוהםטרם נקבעקישור לרישום 
רמלהטרם נקבעקישור לרישום 
כפר סבאטרם נקבעקישור לרישום 
ראשון לציון- היכל התרבותטרם נקבעקישור לרישום 
חברה ערבית- ג’לגוליהטרם נקבעקישור לרישום 
רחובות- היכל התרבותטרם נקבעקישור לרישום 
חרדים-אלעד (מופרד)טרם נקבעקישור לרישום 
גבעת שמואלטרם נקבעקישור לרישום 
בית הנוער- אריאלטרם נקבעקישור לרישום 
אשכול פיס- רעננהטרם נקבעקישור לרישום 
מנהלי קייטנות רעננהטרם נקבעקישור לרישום 
סמינר שיין- מחוז מרכזטרם נקבעקישור לרישום 
סמינר שיין- מחוז מרכזטרם נקבעקישור לרישום 
סמינר שיין- מחוז מרכזטרם נקבעקישור לרישום