Skip links

הסעות תלמידים הנחיות ודגשים – הנחיות בטיחות.

מרכיב הבטיחות והערכות בטיחות לצוות הקייטנה בהתנהלות היומיומית בעליה והורדת משתתפים והסעת תלמידים באוטובוס יהיו גורם משמעותי בהפחתת אירועים חריגים. צוות הקייטנה אשר מלווה את המשתתפים בהסעות לקייטנה ולאטרקציות צריך להיות מוכן לכל תרחיש ולהתנהל נכון. הסעות תלמידים לבתי הספר, הנחיות ודגשים

כבר בהיערכות  לפתיחת הקייטנה על הנהלת הקייטנה להיערך ולהכשיר את צוות המדריכים והמנהלים בהתמודדות עם הסעות תלמידים אל הקייטנה וממנה, להבטחת הנסיעה בהסעות המאורגנות. היערכות זו תשתלב עם ההיערכות הכללית לקראת פתיחת הקייטנה ותיעשה תוך שיתוף פעולה של צוות המדריכים, של הנהלת הקייטנה ושל ההורים.

משרד החינוך רואה חשיבות בהקניית ידע על ההתנהגות הנכונה והבטוחה במהלך הנסיעה בהסעות המאורגנות. יש לתדרך את החניכים בכל הנחיות הבטיחות הנוגעות להסעות המאורגנות ולהקפיד על נושא זה עד לסיום הקייטנה.

המדריכים המלווים בהסעות לקייטנה יהיו חלק מהצוות הקבוע שלה ויוודאו שבטרם הנסיעה מתחילה כולם ישובים וחגורים.

על הנהלת הקייטנה לוודא הזמנת רכב מתאים, התאמה למספר המטיילים, התאמה לתוואי הדרך, הגדרה לחברת ההסעות לתקינות הרכב (אישור קצין בטיחות בתעבורה) לגבי תכולת הרכב (ע”ר, מים, אלונקה, קשר, מיקרופון) אישור הסעת תלמידים ואישור העידר עבירות מין ( לכל בגיר מעל גיל 18) לכל נהג.

תחנות איסוף גדולות ומרכזיות-קליטת הנוסעים

בתחנות איסוף גדולות ומרכזיות להסעות ילדים יימצא מדריך בוגר מסגל ההדרכה אשר יקלוט את החניכים המגיעים לתחנה. המדריך יגיע לתחנת האיסוף כמחצית השעה לפני מועד הנסיעה. בידי המדריך תהיה רשימה של שמות החניכים שיש לאסוף בתחנת האיסוף באיסוף ובפיזור.

דגשים נוספים בהסעת תלמידים עלייה והורדה בתחנות:

 1. העלאת חניכים לרכב או הורדתם ממנו תיעשה אך ורק דרך הדלת הקדמית.
 2. בשטח עירוני תיעשה ההעלאה/ההורדה ליד שפת המדרכה או במפרץ חניה, ובשטח בינעירוני – רק בשולי הכביש.
 3. החניכים ירדו מהרכב בזהירות ובמתינות ולפי סדר ישיבתם. יש לזכור כי באוטובוס גובה המדרגות עולה על הגובה המקובל.
 4. אסור באיסור חמור להפריע לחניך אחר לרדת מהרכב או לדחוף אותו החוצה.
 5. אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שהרכב יעזוב את התחנה.
 6. אין לחצות את הכביש כל עוד רכב ההסעה נמצא בתחנה; יש להמתין עד שיעזוב את התחנה.
 7. אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה.
 8. אין להוציא את היד או את הראש מהחלון בזמן השהייה ברכב.
 9. המדריך המלווה הבוגר בהסעה המאורגנת ידאג שהנהג יקפיד על נסיעה מתונה ובטוחה.
 10. המדריך הבוגר יישאר ברכב עד שאחרון החניכים ירד וישגיח שהחניכים לא ייפגעו.
 11. המדריך יוודא כי בתחנת ההסעה מחכים לאיסוף הילד או שיש לו אישור ללכת באופן עצמאי.
 12. בשעה שהרכב מתמרן בשטח בנסיעה לאחור או בכל דרך אחרת יש לוודא כי כל הנוסעים ישובים.

המדריך הבוגר האחראי לא ישחרר את רכב ההסעה לפני שיסרוק אותו ויוודא שלא נשאר בו חניך או ציוד כלשהו. עם הגעת ההסעה לקייטנה ייגש המדריך הבוגר המלווה למנהל הקייטנה וידווח לו על החניכים שנכחו בהסעה.

מנהל הקייטנה יעבור על הרשימות ויערוך בירור עם ההורים שילדיהם לא נכחו בהסעה. ( מנהל הקייטנה יהיה בקיר בחוק הקייטנות ובחוזר מנכ”ל המלא לקייטנות של משרד החינוך) .  הסעות תלמידים לבתי ספר

 

תעבורה הסעים- חברת הסעות תלמידים 

הכנות מקדימות הנחיות למלווה במסלול ההסעה

על המלווה להכיר היטב את ציר התנועה ואת נקודות האיסוף וההורדה. אין לשנות נקודת איסוף או הורדה אלא באישורו של מנהל הקייטנה.

אחראי ההסעה, הנהג ייסע ויעצור בהתאם להנחיית המלווה לכן, המלווה חייב להצטייד בדף ובו פירוט מסלול הנסיעה ולוחות הזמנים המדויקים לכל תחנה. על המלווה להחזיק ברשותו טלפון נייד זמין או מכשיר קשר. על המלווה לדאוג שיימצאו ברשותו כמה כובעים למקרה שילדים שכחו להביא כובע.

חובה על המלווה לדבר עם כל הורה ולסכם את הפרטים הבאים בצורה המדויקת ביותר: מי אוסף את הילד האם הוא חוזר לבד מתחנת ההסעה לביתו האם בחזרתו הביתה הוא חוצה כביש וכד’. על המלווה להחזיק ברשותו את מספרי הטלפון של ההורים ולתת להם את מספר הטלפון שלו. יש להבהיר לוחות זמנים לעזיבת תחנה / כללי ברזל

במקרה שהילד אינו מגיע בהסעה על ההורים חובת הדיווח ערב קודם.

על המלווה לדאוג כי בשמשה הקדמית של רכב ההסעה, במקום בולט, יימצא הפרטים הבאים: שלט שרשום עליו “הסעת ילדים” שלט נוסף שרשומים עליו: שם הקייטנה, שם המסלול ומספרו. בנוסף, עליך לדאוג להימצאות הפריטים הבאים: ג’ריקן מים (5 ליטר) ברכב ההסעה. מספר הטלפון של הנהג המסיע. מספר הטלפון של החברה המבצעת. יש לשאוף כי הנהגים יהיו קבועים לכל אורך הקייטנה.

ביום הראשון/בימים הראשונים לקייטנה על המדריך לוודא שנקודות האיסוף וההורדה תימצאנה במקום בטוח, כמו מפרץ חנייה או מקום נגיש ולא סואן.

התנהלות במהלך נסיעה ולאחריה

 1. יש לדאוג שהעלייה לרכב והירידה ממנו ייעשו מהדלת הקדמית בלבד.
 2. אין להעלות הורים לרכב ההסעה. הורה יכול לנסוע אחרי ההסעה ברכבו.
 3. בכל תחנת עצירה עליך לרדת מהרכב ולסייע לילדים הקטנים לעלות לרכב או לרדת ממנו.
 4. יש לבדוק היטב, מתוך הרשימה שבידך, מי עלה בכל תחנה ולרשום את שמות החניכים שלא הגיעו.
 5. בתחנת האיסוף, במקרה שחניך אינו מגיע, עליך לרדת מהרכב ולבדוק סביב אם הוא בדרך. אם אינך רואה אותו עליך להתקשר להוריו ולברר אתם את הסיבה להיעדרו. עם הגעת ההסעה לקייטנה עליך להודיע על היעדרו למנהל הקייטנה.
 6. יש לדאוג שהילדים ישבו רגועים בכיסאות הרכב בזמן הנסיעה. בנסיעות ארוכות מומלץ לקיים פעילות של שירה, הפעלות או משחקי מילים. (הפעילות תתקיים כשהילדים ישובים בלבד.)
 7. יש לדווח למנהל הקייטנה על כל בעיה חריגה בזמן הנסיעה(חסימות, פקקי תנועה, תאונה, ילד שאינו מרגיש טוב וכד’).
 8. תום הנסיעה יש לבצע סריקה ברכב ולאתר ילדים שנרדמו. (הקפד לבחון את כל הספסלים, גם את הספסל האחורי.)
 9. יש לדאוג כי בזמן העלאת החניכים או הורדתם בחניון הקייטנה רכב ההסעה אינו נוסע אחורנית.
 10. חובה להקפיד כי במגרש החניה החניכים הולכים בזוגות ואינם רצים.
 11. חובה לעדכן את המדריכים בקייטנה לגבי חניכים שלא הגיעו.
 12. יש להדגיש לנהג כי יימנע מבלימות פתע ויקפיד על נסיעה מתונה.
 13. יש להמעיט בשיחות טלפון ברכב כלפי נהגים/מלווים
 14. יש להימנע משמיעת רדיו בקול רם ברכב-כלפי נהגים.
 15. שימוש במפיצי ריח אסור ברכב ההסעה מאחר ויש ילדים רבים ויש להם רגישות לריחות.
 16. על המלווה והנהג להגיע בהופעה מסודרת.
 17. לאחר ירידת החניכים מהרכב עליך לסייע לילדים מתחת לגיל 8 לחצות את הכביש. 

שים לב, ליווי ילדים מתחת לגיל 8  זו נקודת תורפה מסוכנת מאוד; יש להקפיד בעניין זה הקפדה יתרה!

 

היום מסתיים רק שכל הילדים בבית!

 1. לפני עזיבת הרכב את התחנה עליך לוודא כי הילדים אינם בקרבת הרכב.
 2. במקרה שהורה לא הגיע לקחת את הילד עליך להתקשר אליו ולברר עמו את העניין. אם לא הצלחת ליצור קשר עם ההורה יחזור הילד להסעה ויהיה צמוד אליך עד שהעניין יסודר.
 3. בסיום הפיזור ולקראת הבוקר למחרת עליך לסכם ולוודא עם נהג ההסעה את שעת המפגש המדויקת והקבועה אתך; כל זאת כדי לדייק בזמן ההגעה לנקודות האיסוף ביום המחרת.
 4. בסיום הנסיעה עליך לקיים סריקה יסודית ברכב ולוודא שלא נשכח בו ילד ישן באוטובוס.
 5. עליך לעדכן את מנהל הקייטנה או את אחראי ההסעות על כל בעיה או מקרה חריג שהתרחשו במהלך פיזור החניכים.

בטחון ובטיחות בהסעה.

 1. אין לרוץ לרכב הסעה העומד בתחנה או מתחיל בנסיעה
 2. התלמיד ימתין על המדרכה במרחק צעד משפתה עד לעלייה לרכב.
 3. התלמיד יעלה לרכב רק לאחר עצירתו המוחלטת.
 4. התלמיד ייחגר בחגורת בטיחות
 5. אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה.
 6. יש להמתין עד להתרחקות הרכב לפני חציית כביש.
 7. במקרים של הפרת סדר ע”י תלמידים ניתן להפעיל עונשים כנגד המתפרעים ו/או גורמי הנזק כולל השעיה מההסעה לתקופה נתונה שתתואם עם הרשות והורי התלמיד.
 8. יש לאפשר מתן זכות קדימה לעולים והיורדים מההסעה.
 9. כל כלי רכב המסיע תלמידים יצויד באמצעי קשר למוקד מרכזי ידוע.
 10. נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית.
 11. הסעות תלמידים באזורי יהודה ושומרון תתבצענה אך ורק בתיאום ובהנחיית צה”ל בכלי רכב ממוגני ירי.
 12. בעת חניית כלי הרכב יש לוודא שכל הדלתות והחלונות סגורים ומאובטחים.
 13. אין להחנות כלי רכב להסעת תלמידים באזור לא מאובטח וללא השגחה.
 14. חל איסור מוחלט לצרף לנסיעת תלמידים נוסעים שאינם ברשימת הנוסעים להסעה.

חשוב לדעת: לכל מקום בו יגיעו המשתתפים על צוות הקייטנה להכיר את תוואי השטח, אזורי החניה ההורדה והעלייה ולכנן מקומות כינוס מוכרים עבור המשתתפים.

הנהלת הקייטנה תקבע הנחיות ברורות בנוגע לדיווח על אירועים חריגים בהסעות המאורגנות, ובכלל זה אירועי “כמעט שנפגע”, ובנוגע לתחקורם ולהפקת לקחים מהם.

שירותי הסעות תלמידים המלצת מומחים | הסעת תלמידים למערכת החינוך | לוח חופשות בתי הספר | הסעות תלמידים לבתי הספר

כיתבו תגובה